Quốc lộ 53 - Canh thời tiết để đẩy nhanh thi công

24/08/2020 10:25

Các nhà thầu thi công tuyến Quốc lộ 53 phải canh thời tiết để tổ chức thi công các gói thầu.

Quốc lộ 53 - Canh thời tiết để đẩy nhanh thi công 1
Tranh thủ thời tiết nắng, nhà thầu đã thảm nhựa một số đoạn QL53 đã được mở rộng

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn được chia thành 6 gói thầu xây lắp (trong đó 5 gói thầu phần tuyến và 1 gói thầu bao gồm: 2 phần cầu làm mới, 5 cầu mở rộng, công trình giao thông toàn bộ trên tuyến).

Đến nay, đã triển khai thi công 6/6 gói thầu xây lắp với nhiều mũi thi công nền, móng mặt đường mở rộng 2 bên tuyến, đắp cát nền đường các đoạn tuyến tránh khoảng 10/12km.

Tại gói thầu XL01, nhà thầu đã tổ chức thảm bê tông nhựa 40% khối lượng. Các nhà thầu cũng đã lắp đặt trạm trộn bê tông nhựa 120 tấn/giờ, chuẩn bị thảm bê tông nhựa cho các gói thầu XL02 và XL03 với chiều dài tuyến khoảng 15km.

Đối với Gói thầu XL06 làm mới 2 cầu, sửa chữa, mở rộng 5 cầu trên tuyến, mới hoàn tất thủ tục giao nhận mặt bằng. Nhà thầu đang tích cực huy động lực lượng xe máy thiết bị, vật tư và cấu kiện, nhân lực để triển khai thi công những tháng sắp tới.

Ông Lê Quốc Dũng, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án 7 cho biết, hiện nay thời tiết đang mùa mưa, có những đợt mưa liên tục, kéo dài đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công và đảm bảo giao thông trên tuyến. Khối lượng thực hiện toàn bộ dự án đến nay đã đạt khoảng 35% giá trị hợp đồng. Ban Quản lý dự án 7 đánh giá kế hoạch giải ngân đạt yêu cầu đã đăng ký. Tuy vậy, giá trị giải ngân còn thấp, bởi các hạng mục thi công chủ yếu là các hạng mục đào, đắp cát, móng đá dăm. Đến cuối năm 2020, khi miền Nam bước vào mùa khô, các nhà thầu sẽ tập trung thi công bê tông nhựa liên tục, nhiều mũi thi công, giá trị thực hiện và giải ngân sẽ cao hơn.

Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp QL53 đoạn Trà Vinh - Long Toàn mở rộng 31,58km đường Quốc lộ 53 hiện hữu và làm mới khoảng 12,3km. Theo hợp đồng, các gói thầu Xl.01 và XL02 hoàn thành vào tháng 1/2021. Các gói thầu XL03, XL04, XL05 và XL06 hoàn thành theo hợp đồng tháng 5/2021.

Một số hình ảnh ghi nhận công tác thi công trên tuyến QL53:

Quốc lộ 53 - Canh thời tiết để đẩy nhanh thi công 2
Nhà thầu đã mở rộng tuyến QL53 để thi công nền đường
Quốc lộ 53 - Canh thời tiết để đẩy nhanh thi công 3
Tại một số vị trí cầu, nhà thầu đang tổ chức đóng cọc, khảo sát để thi công
Quốc lộ 53 - Canh thời tiết để đẩy nhanh thi công 4
Hệ thống trạm trộn bê tông nhựa được lắp đặt gần công trình
Quốc lộ 53 - Canh thời tiết để đẩy nhanh thi công 5
Quá trình thi công được kiểm soát chặt chẽ chất lượng
Phan Tư