Quỹ bảo trợ trẻ em đạt gần 117,5 tỷ đồng

20/08/2014 09:50

Năm 2014, Quỹ đặt mục tiêu vận động 87 tỷ đồng; nhưng 6 tháng đầu năm Quỹ đã đạt hơn 117,467 tỷ đồng.

TIN LIÊN QUAN

TIEUDE_BAIVIET_KHONGDAU


Theo báo cáo, năm 2014, Quỹ đặt mục tiêu vận động 87 tỷ đồng; nhưng 6 tháng đầu năm, Quỹ đã đạt hơn 117,467 tỷ đồng; trong đó có 88,9 tỷ đồng (vượt 2,2%) cho năm 2014 và 20,127 tỷ đồng cho các năm tiếp theo. Hiện Quỹ đã nhận được 28,644 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm, Quỹ đã hỗ trợ cho 13.602 trẻ em, với tổng kinh phí 16,82 tỷ đồng.

Mục tiêu của Quỹ trong năm 2014 hỗ trợ 59.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn tiếp cận và hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ của Quỹ. Do đó, 6 tháng cuối năm, Quỹ sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hỗ trợ trẻ em với nhiều chương trình thiết thực, hiệu quả.

Q.A