Quỹ Bình ổn giá xăng dầu dư 842 tỷ đồng

10/04/2014 09:25

Bộ Tài chính vừa công bố về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (QBO) trong quý I/2014 (từ ngày 1/1-31/3/2014). 

Bộ Tài chính vừa công bố về tình hình trích lập, sử dụng và số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu (QBO) trong quý I/2014 (từ ngày 1/1-31/3/2014).

quỹ bình ổn giá xăng dầu dư 842 tỷ đồng


Theo đó, số dư QBO tại thời điểm 31/12/2013 khoảng 169, 219 tỷ đồng. Số dư QBO ước đến hết quý I/2014 khoảng 842,016 tỷ đồng. Số trích QBO trong quý I/2014 khoảng 1.043,504 tỷ đồng. Số sử dụng trong quý I/2014 khoảng 370,707 tỷ đồng.

Trong hơn 840 tỷ đồng của QBO tính đến hết quý I, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam có số dư quỹ là 649,3 tỷ đồng; Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội với số dư trên 154 tỷ đồng. Công ty TNHH MTV Dầu khí TPHCM và Công ty Xuất nhập khẩu Thanh Lễ có số dư lần lượt là 100 và gần 109 tỷ đồng; Công ty TNHH Vận tải bộ Hải Hà dư gần 26 tỷ đồng; Công ty Thương mại Xăng dầu đường biển dư hơn 18 tỷ đồng…

V.D