Quy chuẩn khí thải phương tiện: Bộ GTVT hay Bộ TN&MT ban hành?

08/06/2020 21:27

Quy định “Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải của phương tiện giao thông vận tải" đang vướng nhiều phản ứng...

Quy chuẩn khí thải phương tiện: Bộ GTVT hay Bộ TN&MT ban hành? 1
Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường đề xuất Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải của phương tiện giao thông vận tải

Chiều nay, 8/6, Bộ TN&MT tổ chức gặp mặt báo chí giới thiệu một số nội dung mới về quản lý chất lượng môi trường trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi.

Liên quan tới nội dung quản lý và kiểm soát bụi, khí thải, dự thảo quy định “Bộ TN&MT ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải của phương tiện giao thông vận tải;...”, nhiều quan điểm lo ngại, việc cơ quan ban hành quy chuẩn về khí thải phương tiện giao thông vận tải không có chuyên môn về chuyên ngành phương tiện có thể dẫn tới quy chuẩn ban hành không đảm bảo tính khả thi...

Ngoài ra, quy định này có thể dẫn tới sự chồng chéo với trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ GTVT trong 05 Bộ luật/Luật chuyên ngành GT-VT gồm: Luật Giao thông đường bộ, Luật Đường sắt, Luật Giao thông đường thủy nội địa, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, Luật Hàng không dân dụng, Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa.

Trước những vấn đề trên, ông Lê Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Quản lý chất lượng môi trường, Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) cho biết: “Trong tuần này, Bộ trưởng TN&MT và GTVT sẽ ngồi lại với nhau để thống nhất quan điểm”.

Theo Luật Quy chuẩn, Tiêu chuẩn, Bộ TN&MT là cơ quan đầu mối chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về chất lượng môi trường và chất lượng các nguồn thải. Theo đó, các nguồn thải bao gồm: Nước thải, khí thải và chất thải rắn.

“Từ trước tới nay, Bộ TN&MT vẫn ban hành quy chuẩn về các nguồn thải, duy chỉ có khí thải từ giao thông do Bộ Giao thông làm. Do đó, bây giờ theo Dự thảo Luật Bảo vệ môi trường mới, Bộ TN&MT đã đề xuất với Chính phủ để thống nhất một cơ quan đầu mối ban hành quy chuẩn về thải nói chung”, ông Nam nói.

"Bộ GTVT vẫn là cơ quan tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về lộ trình áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn khí thải phương tiện giao thông khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành và các phân công thực hiện khi tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc gia thành viên của Tổ chức Hàng không quốc tế (ICAO), Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) và Công ước Marpol về ngăn ngừa ô nhiễm từ tàu biển”, ông Nam cho hay.

Trước đó, Bộ GTVT đã gửi văn bản tới Bộ TN&MT đề nghị quy định “Bộ GTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với khí thải của phương tiện GTVT” trong dự thảo Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi. Tuy nhiên, đến nay Bộ TN&MT không tiếp thu nội dung này.

Hoàng Ngân