Quy định bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm như nào?

19/08/2019 10:23

Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax...

Keyword đầu tiên có dấu
Ảnh minh họa

Hỏi: Tôi có tham gia bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới và đã nhận giấy chứng nhận bảo hiểm. Vậy giấy chứng nhận bảo hiểm này có được coi là bằng chứng giao kết hợp đồng thay cho hợp đồng bảo hiểm hay không? Xin cảm ơn!

Thành Chung (Thanh Hóa)

Trả lời:

Điều 14, Luật Kinh doanh Bảo hiểm quy định về hình thức hợp đồng bảo hiểm như sau: Bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm là giấy chứng nhận bảo hiểm, đơn bảo hiểm, điện báo, telex, fax và các hình thức khác do pháp luật quy định.

Do vậy, căn cứ vào quy định nói trên, giấy chứng nhận bảo hiểm là bằng chứng giao kết hợp đồng bảo hiểm và không bắt buộc phải có các văn bản khác.

Khách hàng có thể tới Công ty Bảo hiểm PVI gần nhất hoặc liên hệ tới hotline 1900545458 của Bảo hiểm PVI để được tư vấn chi tiết.

Chi tiết điều kiện, điều khoản các sản phẩm bảo hiểm, độc giả liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Bảo hiểm PVI

Tổng Công ty Bảo hiểm PVI