Quy định cụ thể xử lý, kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm

19/10/2018 11:02

Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT quán triệt, thực hiện quy định mới về kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

quy định cụ thể xử lý, kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm

Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Phạm Đức Tiến phổ biến nội dung Quy định về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm 

Sáng 19/10, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai và tổ chức thực hiện Quy định số 07-QĐi/TW của Bộ Chính trị về xử lý, kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Tại hội nghị, 200 cán bộ là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và ủy viên Ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp thuộc Đảng bộ Bộ GTVT đã nghe đồng chí Phạm Đức Tiến - Vụ trưởng Vụ nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phổ biến và trả lời các câu hỏi liên quan tới các quy định kỷ luật mới. 

Theo Quy định số 07, có ba hình thức kỷ luật tổ chức đảng vi phạm gồm: Khiển trách, cảnh cáo và giải tán. Các tổ chức đảng vi phạm bị xử lý kỷ luật gồm: Chi ủy, chi bộ, đảng ủy bộ phận, đảng ủy, ban thường vụ đảng ủy cơ sở; cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy từ cấp trên cơ sở trở lên; Ủy ban kiểm tra các cấp; ban cán sự đảng, đảng đoàn. 

So với Quy định 263 trước đây, tại Điều 5 của Quy định 07 mới quy định chi tiết hơn về thời hiệu xử lý kỷ. Cụ thể là 05 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức khiển trách và 10 năm đối với những vi phạm đến mức phải kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Thời hiệu xử lý kỷ luật được tính từ thời điểm tổ chức đảng có vi phạm. 

Quy định 07-QĐi/TW xác định những tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng mức kỷ luật, 17 nội dung vi phạm cũng như hình thức xử lý kỷ luật đối với từng nội dung.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Tiến đã trả lời một số câu hỏi về thực hiện quy định mới kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng, kết nạp đảng viên với người theo tôn giáo...

Kết thúc hội nghị, đồng chí Lê Thanh Hà, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Bộ GTVT đã phổ biến kế hoạch của Ủy ban về việc quán triệt, tổ chức có hiệu quả việc thực hiện quy định xử lý, kỷ luật Đảng viên và tổ chức Đảng theo quy định mới. 

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Lê Thanh Hà đề nghị công tác kiểm tra giám sát phải coi trọng đối thoại, thảo luận, tăng cường tính hiệu quả. Khi phát hiện vi phạm phải xử lý, kỷ luật theo các quy định mới. Đảng ủy Bộ coi đây là những biện pháp quan trọng để chấn chỉnh và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng tại các chi bộ, đảng bộ. 

Nam Anh - Quốc Tuấn