Quy định mới về đăng kiểm đoàn tàu đường sắt đô thị

24/12/2020 17:00

Từ cuối tháng 1/2021, cơ quan đăng kiểm kiểm tra đoàn tàu đường sắt đô thị khi đơn vị nhập khẩu cung cấp đủ hồ sơ và tiếp cận được phương tiện.

Quy định mới về đăng kiểm đoàn tàu đường sắt đô thị 1

Đoàn tàu tuyến đường sắt đô thị Bến Thành - Suối Tiên

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 32/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018 quy định về việc kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường sắt, có hiệu lực thi hành từ ngày 29/1/2021.

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Thông tư mới là việc bổ sung quy định về thời điểm kiểm tra (kiểm định) nhập khẩu toa xe đường sắt đô thị nhập khẩu mới, phương tiện chuyên dùng chạy trên đường sắt đô thị nhập khẩu mới, đã qua sử dụng tạm nhập tái xuất.

Cụ thể, thời điểm kiểm tra được thực hiện sau khi đơn vị nhập khẩu đã cung cấp đủ hồ sơ và cơ quan kiểm tra tiếp cận được phương tiện; đơn vị nhập khẩu đảm bảo các điều kiện kiểm tra theo quy chuẩn kỹ thuật hiện hành. Phương thức kiểm tra đối với toa xe đường sắt đô thị theo quy định mới là kiểm tra ở trạng thái tĩnh và ghép thành đoàn tàu theo cấu hình khai thác vận hành trên đường theo các nội dung và phương pháp vận hành.

Khi kiểm tra bất thường toa xe đường sắt đô thị, kiểm tra ở trạng thái tĩnh và ghép thành đoàn tàu theo cấu hình khai thác vận hành trên tuyến hoặc đường thử theo các nội dung và phương pháp quy định tại quy chuẩn kỹ thuật hiện hành.

Cục Đăng kiểm VN tiến hành kiểm tra thực tế tại hiện trường và cấp giấy chứng nhận đăng kiểm cho phương tiện đạt yêu cầu. Hiệu lực của giấy chứng nhận và tem kiểm định được cấp theo chu kỳ kiểm tra. Giấy chứng nhận sẽ mất hiệu lực khi thông số kỹ thuật thực tế của phương tiện bị thay đổi so với giấy chứng nhận đã cấp, phương tiện bị hư hỏng do tai nạn, thiên tai, hành vi phá hoại hoặc trong quá trình bảo quản, vận chuyển đến mức không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật.

Theo Cục Đăng kiểm VN, hiện toàn quốc có 3 tuyến đường sắt đô thị đã nhập khẩu đoàn tàu đường sắt đô thị là Cát Linh - Hà Đông, Bến Thành - Suối Tiên và tuyến Nhổn - ga Hà Nội. Trong đó, mới có các đoàn tàu tuyến Cát Linh - Hà Đông được cấp chứng nhận đăng kiểm. Theo quy định hiện hành, thời điểm kiểm định đoàn tàu đường sắt đô thị chỉ quy định: sau khi đã đăng ký tờ khai hải quan và phương tiện đã được đưa về địa điểm đề nghị kiểm tra.

Với quy định mới về thời điểm kiểm tra như trên, đơn vị nhập khẩu cần phải cung cấp đủ hồ sơ phương tiện và chuẩn bị đủ điều kiện mới được tiếp nhận kiểm định. Quy định mới cũng áp dụng đối với phương tiện chạy trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng nhập khẩu mới, nhập khẩu đã qua sử dụng.

Huy Lộc