Quy định mới quốc tế về tàu chở container

26/02/2015 14:57

Các tàu khi được thiết kế, đóng mới vẫn phải tuân thủ theo các quy định về chống cháy hiện hành liên quan.

quy định mới quốc tế về tàu chở container
Các tàu khi được thiết kế, đóng mới vẫn phải tuân thủ theo các quy định về chống cháy hiện hành liên quan

Cụ thể, tàu mới được thiết kế để chở container trên mặt hoặc phía trên các boong phải được lắp đặt ít nhất một đường phun sương bằng nước, còn tàu được thiết kế để chở 5 tầng container trở lên trên mặt hoặc phía trên các boong thời tiết phải được lắp súng phun nước di động. Tàu có chiều rộng từ 30m trở lên phải được trang bị ít nhất 4 súng như trên. IMO cũng đưa kèm hướng dẫn về thiết kế, thử và phê duyệt súng phun nước di động.

Các quy định mới được bổ sung trong Công ước SOLAS, ngoài yêu cầu mới này, các tàu khi được thiết kế, đóng mới vẫn phải tuân thủ theo các quy định về chống cháy hiện hành liên quan. Hiện tại các quy định về chống cháy trên boong thời tiết chỉ có các dụng cụ, thiết bị có sẵn cho thuyền viên là các bình dập cháy thông thường bằng tay, ít khi có hệ thống dập cháy cố định.

Hồng Xiêm