Quy định mới, vay ngoại tệ theo ba khung thời gian

27/11/2018 06:49

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư...

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

Theo Dự thảo mới, việc cho vay ngoại tệ với được chia thành 3 giai đoạn. (Hình minh họa)

Theo quy định hiện hành, các tổ chức tín dụng (TCTD) được xem xét cho vay bằng ngoại tệ đối với nhu cầu thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hoá, dịch vụ nếu khách hàng có đủ ngoại tệ từ nguồn thu sản xuất kinh doanh để trả nợ vay.

Tuy nhiên, theo Dự thảo mới, việc cho vay ngoại tệ với cùng nội dung trên nhưng được chia thành 3 giai đoạn thực hiện gồm: Đến hết ngày 31/3/2019, đến hết ngày 30/9/2019 và thực hiện không giới hạn thời hạn đối với cho vay ngắn hạn. Theo NHNN, quy định này nhằm thực hiện lộ trình kiểm soát cho vay ngoại tệ theo hướng thu hẹp các nhu cầu vay vốn. Bởi qua theo dõi số liệu tín dụng ngoại tệ những tháng đầu năm 2018, tín dụng ngắn hạn ngoại tệ liên tục tăng và cao hơn cùng kỳ các năm gần đây chủ yếu do tỷ giá ổn định dẫn đến việc vay ngoại tệ ngắn hạn có lợi do lãi suất vay ngoại tệ (chủ yếu USD) thấp hơn tương đối so với lãi suất vay VND.

Ngoài ra, Dự thảo đã dỡ bỏ quy định về giới hạn thời gian đối với nhu cầu vốn vay ngoại tệ để thanh toán chi phí trong nước thực hiện phương án sản xuất, kinh doanh hàng xuất khẩu để hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí vay vốn, hỗ trợ tăng khả năng cạnh tranh trong thương mại quốc tế. NHNN khẳng định, chính sách này không đi ngược chủ trương hạn chế đô-la hóa của Chính phủ do ngoại tệ không được đưa ra lưu thông mà quay trở lại ngay hệ thống ngân hàng.

C.Sơn