Quy định mới về cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ

06/10/2022 13:34

Chính phủ vừa ban hành Nghị định mới sửa đổi, bổ sung một số điều quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 70/2022/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/11/2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.

Quy định mới về cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ 1

Nghị định 70/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ tháng sau (1/11/2022) sửa đổi, bổ sung quy định về "Cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ"

Trong đó, sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12đ đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 64/2016/NĐ-CP quy định về "Cấp chứng chỉ thẩm tra viên an toàn giao thông đường bộ".

Cụ thể, về trình tự, cách thức thực hiện thủ tục cấp chứng chỉ: Cơ sở đào tạo có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Cục Đường bộ Việt Nam (thay vì Tổng Cục Đường bộ Việt Nam).

Cùng với đó, Cục Đường bộ Việt Nam sẽ là cơ quan tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Đối với trường hợp nộp trực tiếp, sau khi kiểm tra thành phần hồ sơ, nếu đúng quy định thì tiếp nhận ngay hồ sơ, nếu không đúng quy định, hướng dẫn trực tiếp cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

Đối với trường hợp nộp qua hệ thống bưu chính, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

Nghị định 70/2022/NĐ-CP bổ sung thêm quy định: Đối với trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, chậm nhất sau 02 ngày làm việc kể từ ngày cơ sở đào tạo kê khai và nộp hồ sơ, phải có văn bản hướng dẫn cho cơ sở đào tạo đã nộp hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ.

Cục Đường bộ Việt Nam tiến hành thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện, cấp chứng chỉ cho từng học viên (có kết quả thi đạt yêu cầu) có tên trong Tờ trình của cơ sở đào tạo; trường hợp không cấp chứng chỉ, phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Việc trả chứng chỉ được thực hiện tại Cục Đường bộ Việt Nam hoặc thông qua dịch vụ bưu chính theo yêu cầu của cơ sở đào tạo.

Yến Chi