Quy định mới về chứng nhận an toàn đường sắt đô thị

25/12/2020 17:22

Từ 29/1/2021, doanh nghiệp kinh doanh phải xây dựng và duy trì hệ thống quản lý an toàn chất lượng hệ thống đường sắt đô thị.

Quy định mới về chứng nhận an toàn đường sắt đô thị 1

Cẩu hạ, đặt toa tàu tuyến đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội lên đường ray tại Depot Nhổn

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 32/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2018 quy định về thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị, có hiệu lực thi hành từ 29/1/2021.

Điểm mới đáng chú ý là Cục Đường sắt VN chủ trì thực hiện thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đường sắt đô thị khi xây dựng mới và nâng cấp; thẩm định báo cáo đánh giá an toàn do Tổ chức chứng nhận lập, liên quan đối với các nội dung: hệ thống thông tin - tín hiệu trên phương tiện và trên đường; hệ thống cung cấp điện sức kéo, cửa chắn ke ga (nếu có); đánh giá tích hợp hệ thống, đánh giá thử nghiệm vận hành, chạy thử hệ thống, đánh giá hệ thống quản lý an toàn vận hành; rủi ro phương án sơ tán hành khách trong trường hợp khẩn cấp, trên cầu cạn, trong đường hầm, nhà ga.

Cục Đường sắt VN cũng là cơ quan cấp Giấy chứng nhận thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống đối với đường sắt đô thị xây dựng mới, đường sắt đô thị nâng cấp.

Cục Đăng kiểm VN không cấp Giấy chứng nhận an toàn hệ thống mà chỉ thực hiện thẩm định báo cáo đánh giá an toàn của Tổ chức chứng nhận đối với nội dung liên quan đến phương tiện đường sắt đô thị.

Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông thực hiện thẩm định liên quan đến phương án thiết kế cầu cạn, đường, đường hầm; công trình, thiết bị kiểm soát khói. Chủ đầu tư dự án đường sắt đô thị có trách nhiệm lựa chọn Tổ chức chứng nhận có đủ điều kiện năng lực thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống cho tuyến đường sắt đô thị.

Về quản lý an toàn trong thời gian vận hành, Thông tư bổ sung quy định: Doanh nghiệp kinh doanh đường sắt đô thị phải xây dựng và duy trì hệ thống quản lý an toàn và được Cục Đường sắt VN kiểm tra, chứng nhận định kỳ trong quá trình khai thác.

Ngoài ra, theo quy định tại Thông tư số 32/2020, dự án đường sắt đô thị có hợp đồng xây dựng được ký trước ngày Luật Đường sắt có hiệu lực (1/7/2018) thì không thực hiện đánh giá, chứng nhận an toàn hệ thống.

Trường hợp Chủ đầu tư có ký kết hợp đồng đánh giá, chứng nhận hệ thống thì thực hiện theo quy định của hợp đồng nhưng không thực hiện thẩm định hồ sơ an toàn hệ thống. Đối với dự án có hợp đồng xây dựng được ký sau ngày 1/7/2018 thì thực hiện theo thông tư.

Được biết, hiện toàn quốc có 3 dự án đường sắt đô thị đang trong thời gian triển khai và dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác năm 2021: tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - ga Hà Nội (Hà Nội) và Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM).

Huy Lộc