Quy định mới về lấy phiếu tín nhiệm: Không còn là kênh thông tin tham khảo

07/02/2023 10:06

Nhiều chuyên gia cho rằng, Quy định 96 về lấy phiếu tín nhiệm có nhiều điểm mới, phù hợp với thực tiễn trong công tác quản lý cán bộ hiện nay.

Thước đo quan trọng phản ánh năng lực của cán bộ lãnh đạo

Bộ Chính trị vừa ban hành Quy định về lấy phiếu tín nhiệm với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị (Quy định 96).

Quy định này thay thế Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 8/10/2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp uỷ và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Quy định mới về lấy phiếu tín nhiệm: Không còn là kênh thông tin tham khảo 1

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương)

Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng (Ban Tổ chức Trung ương) cho biết, Quy định mới này có nhiều điểm mới, được cụ thể hoá hơn, với các quy định mạnh hơn cũng như đặt ra yêu cầu cao hơn đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý.

"Nếu Quy định 262 cho rằng, phiếu tín nhiệm là một trong những kênh thông tin tham khảo quan trọng cho việc đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ, thì Quy định 96 nêu rõ kết quả phiếu tín nhiệm được sử dụng để đánh giá cán bộ, làm cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ", ông Hà nói.

Ông Nguyễn Đức Hà nhấn mạnh, từ "kênh thông tin tham khảo" trở thành "sử dụng để đánh giá cán bộ", Quy định 96 đã trở thành một thước đo quan trọng phản ánh năng lực, hiệu quả hoạt động của cán bộ lãnh đạo, quản lý so với trước đây.

Về kết quả phiếu tín nhiệm, ông Nguyễn Đức Hà cho rằng, Quy định 96 cũng đã đặt ra yêu cầu cao hơn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý trong lãnh đạo, chỉ đạo, thực thi nhiệm vụ.

"Nếu tín nhiệm thấp trên 50% phải từ chức, 2/3 tín nhiệm thấp sẽ bị miễn nhiệm. Không còn chung chung như trước đây nữa. Khi cán bộ không còn đủ uy tín thì sẽ không thể ngồi vào vị trí hiện tại mà buộc phải từ chức, hoặc nếu không từ chức thì các cơ quan hữu quan cũng cho anh nghỉ", ông Hà nói.

Nguyên Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng Nguyễn Đức Hà cũng cho rằng, điểm mới của Quy định 96 còn thể hiện ở chỗ, việc lấy phiếu tín nhiệm còn xem xét đến kết quả lãnh đạo công tác tổ chức, cán bộ; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

"Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đã trở thành xu thế, chính vì thế, cán bộ, lãnh đạo có chức vụ không thể thờ ơ trước cuộc đấu tranh này. Chính vì thế, Quy định 96 sẽ làm tăng trách nhiệm của cán bộ, lãnh đạo trong công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực", ông Hà nói.

Quy định mới về lấy phiếu tín nhiệm: Không còn là kênh thông tin tham khảo 2

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

Xem xét tiêu chí gương mẫu của vợ, chồng, con là cấp thiết

Ông Nguyễn Túc, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, một điểm đáng chú ý của Quy định 96 là việc lấy phiếu tín nhiệm còn xét sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước.

"Trong văn bản hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ủy ban Kiểm tra Trung ương ban hành cũng nêu rõ, đảng viên phải chịu trách nhiệm liên đới nếu thiếu trách nhiệm trong nhắc nhở, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội. Quy định 96 tiếp tục nhắc lại một lần nữa để cho thấy cán bộ không chỉ tu dưỡng rèn luyện bản thân mình mà còn phải "tề gia", có trách nhiệm nhắc nhở, giáo dục người thân trong gia đình tuân thủ các quy định của pháp luật", ông Túc nói.

Về nội dung này, Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng "đây là vấn đề cấp thiết".

"Ở đâu đó vẫn có hiện tượng lợi dụng tầm ảnh hưởng của người thân có chức vụ để thực hiện hành vi trục lợi. Chính vì thế, xét sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lấy phiếu tín nhiệm là rất cần thiết", ông Nhưỡng nói.

Quy định mới về lấy phiếu tín nhiệm: Không còn là kênh thông tin tham khảo 3

Ông Lưu Bình Nhưỡng - Phó Trưởng Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Theo ông Lưu Bình Nhưỡng, một điểm mới nữa tại Quy định 96 là đưa "ý thức tổ chức kỷ luật, việc chấp hành các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình" vào tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm.

"Thời gian qua, vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, gây mất đoàn kết nội bộ, "đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức". Sự vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ dễ thấy nhất là hiện tượng tách rời giữa tập trung và dân chủ; lợi dụng sự tập trung để lấy tập thể làm "bình phong" che chắn, lấp liếm nhằm "ý chí hóa cá nhân lãnh đạo" dẫn tới các hành vi độc đoán, gia trưởng của người lãnh đạo", ông Nhưỡng nói.

Quy định 96 nêu rõ 2 tiêu chí lấy phiếu tín nhiệm là phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật; kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (tính từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm lấy phiếu).

Ngoài lập trường, quan điểm, bản lĩnh chính trị trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; tinh thần trách nhiệm trong công việc... Quy định 96 còn xét đến tiêu chí là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương của Đảng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; Sự gương mẫu của bản thân và vợ, chồng, con trong việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp uỷ nơi cư trú.

Ngoài ra, còn xét đến tiêu chí kết quả lãnh đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực, phạm vi phụ trách; tính năng động, đổi mới, sáng tạo, quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Phùng Đô