Quy định mới về phí, lệ phí hàng hải

15/01/2016 09:40

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 01 quy định về phí, lệ phí và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1
Thông tư có hiệu lực từ 20/2/2016.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 01 quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải. Thông tư quy định đối với 5 loại phí và 2 loại lệ phí gồm: Phí trọng tải, phí đảm bảo hàng hải, phí hoa tiêu hàng hải, phí neo đậu, phí sử dụng cầu bến phao neo thuộc khu vực hàng hải, lệ phí ra vào cảng biển, lệ phí chứng thực kháng nghị hàng hải.

Cùng đó, thông tư cũng quy định hàng hóa nội địa và hành khách nội địa khi vào, rời khu vực hàng hải thì không thu phí; cho phép áp dụng mức phí trọng tải, phí bảo đảm hàng hải, phí hoa tiêu ưu đãi đến 31/12/2020 đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải quốc tế chở container xuất, nhập khẩu, trung chuyển vào, rời các bến cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải có dung tích từ 50.000 GT trở lên; quy định cách tính phí hoa tiêu lũy tiến đối với tàu thuyền có sử dụng dịch vụ hoa tiêu dẫn tàu; các trường hợp được miễn thu phí trọng tải, bảo đảm hàng hải khi vào, rời khu vực hàng hải...  Việc nộp các loại lệ phí, tàu thuyền có thể nộp theo lượt hoặc cả chuyến tàu.

Thông tư có hiệu lực áp dụng kể từ ngày 20/2/2016. Cục Hàng hải VN cho biết, sẽ có kế hoạch tập huấn Thông tư nêu trên đối với các cảng vụ hàng hải, các đơn vị có liên quan và tổ chức, cá nhân quan tâm vào thời điểm thích hợp trước khi thông tư có hiệu lực áp dụng.

P.A