Quy định mới về sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 1/7/2021

27/06/2021 12:55

Ngày 1/7/2021, Luật Cư trú (sửa đổi) chính thức có hiệu lực, áp dụng 2 chính sách mới liên quan đến sổ hộ khẩu, sổ tạm trú.

Nhóm phóng viên