Quy định mới về thủ tục đăng ký phương tiện đường sắt

06/05/2018 11:26

Bộ GTVT ban hành thông tư quy định về đăng ký và di chuyển phương tiện đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

quy định mới về thủ tục đăng ký phương tiện đường sắt

Phương tiện giao thông đường sắt phải được đăng ký trước khi di chuyển, khai thác vận dụng trên đường sắt

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư số 21/2018 quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt và di chuyển phương tiện giao thông đường sắt trong trường hợp đặc biệt.

Thông tư này quy định về cấp, cấp lại, thu hồi, xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện giao thông đường sắt (GTĐS) hoạt động trên đường sắt quốc gia, đường sắt chuyên dùng, đường sắt đô thị và việc di chuyển phương tiện GTĐS trong trường hợp đặc biệt. Thông tư cũng quy định rõ trình tự, thủ tục từ việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GTĐS đến cấp lại hay thu hồi, xóa Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện GTĐS.

Theo đó, phương tiện GTĐS được chia thành 3 loại: đầu máy, toa xe và phương tiện chuyên dùng. Cơ quan tiếp nhận, thực hiện các thủ tục trên là Cục Đường sắt VN. Chủ sở hữu phương tiện có thể gửi hồ sơ đề nghị trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Cục Đường sắt VN. Thông tư cũng quy định rõ thời gian, thời hạn Cục Đường sắt VN phải thực hiện các thủ tục, như: Trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và đúng quy định tại Thông tư này, Cục Đường sắt VN phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký; Trường hợp không cấp, phải trả lời cho chủ sở hữu phương tiện bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Về việc di chuyển phương tiện GTĐS trong trường hợp đặc biệt, Thông tư 21 quy định các trường hợp cụ thể sau: Di chuyển trên đường sắt để kiểm tra các tính năng kĩ thuật của phương tiện trước khi nghiệm thu, bàn giao đưa ra khai thác, vận dụng; Di chuyển trên đường sắt từ vị trí tập kết này đến vị trí tập kết khác để cất giữ, bảo quản phương tiện; Di chuyển trên đường sắt thực hiện cứu nạn khi có yêu cầu.

Thông tư 21 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

Thanh Thúy