Quy định thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng

27/08/2016 14:19

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển, cảng thủy...

quy định thủ tục tàu thuyền vào, rời cảng

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định quy định thủ tục điện tử đối với tàu thuyền vào, rời cảng biển

Trong đó, Quyết định quy định cụ thể về chứng từ điện tử, chuyển đổi từ chứng từ giấy sang chứng từ điện tử và ngược lại.

Cụ thể, chứng từ điện tử được khai báo hoặc xuất trình với các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng thông qua Cơ chế một cửa Quốc gia có thể được chuyển đổi từ chứng từ giấy nếu đảm bảo các điều kiện: Phản ánh toàn vẹn nội dung của chứng từ giấy; có chữ ký số đã được đăng ký tham gia Cổng thông tin một cửa Quốc gia của người thực hiện chuyển đổi (người làm thủ tục) trên chứng từ điện tử được chuyển đổi từ chứng từ giấy. Ngược lại, chứng từ giấy có thể được chuyển đổi từ chứng từ điện tử được cấp thông qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia nếu đảm bảo một số điều kiện, dấu hiệu nhận biết theo quy định.

Chứng từ điện tử có giá trị như chứng từ đó thể hiện ở dạng văn bản giấy để làm thủ tục với các cơ quan quản lý Nhà nước. Người làm thủ tục phải lưu trữ chứng từ điện tử và chứng từ giấy theo quy định.

T.Vy