Quy hoạch báo chí: Báo Giao thông chủ động đi đầu

06:48, 07/04/2019

Nắm rõ chủ trương, định hướng của Chính phủ, từ năm 2015, Bộ GTVT đã tái cơ cấu các cơ quan báo chí trong ngành.

Thực hiện Đề án tái cơ cấu, sắp xếp các cơ quan báo chí trong ngành, từ năm 2015 tới nay, Báo Giao thông đã chủ động cơ cấu, sắp xếp tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, liên tục đổi mới các ấn phẩm, sản phẩm.

Hiện, Báo Giao thông đang tập trung phát triển mạnh báo điện tử và các ấn phẩm chuyên sâu về an toàn giao thông; chuyển đổi báo giấy đáp ứng nhu cầu đọc chậm với những bài viết riêng biệt, bổ sung kiến thức thường thức và bồi đắp lối sống văn minh, văn hóa cho người đọc.

Mục tiêu của Báo là tiếp tục đổi mới để bắt kịp với xu hướng của báo chí hiện đại, phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của bạn đọc.

Dưới đây là phóng sự được VTV1 thực hiện về quy hoạch báo chí trong đó tái cơ cấu Báo Giao thông được xem là bước đi thành công của Bộ GTVT trong việc tiên phong thực hiện tinh thần đổi mới báo chí của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Châu Anh