Quý I, gần 19.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể

30/03/2015 06:05

Trong đó, 2.565 doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động và 16.175 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động.

quý i, gần 19.000 doanh nghiệp phá sản, giải thể
Ảnh minh họa.

Theo Cục Quản lý và Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong quý I, cả nước có 19.049 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 111.218 tỷ đồng, tăng 3,8% về số doanh nghiệp và tăng 13,5% về số vốn đăng ký so với quý I/2014.

Cũng trong 3 tháng đầu năm, có 4.741 lượt doanh nghiệp đăng ký tăng thêm 172.918 tỷ đồng vốn. Như vậy, tổng số vốn đăng ký mới và đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế quý này là 284.136 tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý I là 265.167 lao động, tăng 3,6% so với cùng kỳ 2014.

Dù vậy, trong ba tháng đầu năm cũng có tới gần 19 nghìn doanh nghiệp phá sản hoặc phải ngừng hoạt động (cao hơn con số 15 nghìn cùng kỳ 2014). Trong đó, 2.565 doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động và 16.175 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. 

C. Sơn