Quý I, tiền trả nợ chiếm hơn 1/3 thu ngân sách

13/04/2022 16:16

Đáng chú ý nhất là nhờ giá dầu tăng cao nên số thu từ dầu thô trong 3 tháng đã vượt 50% dự toán được giao cho cả năm 2022...

Giá dầu tăng cao, thu từ dầu thô vượt 50% dự toán

Bộ Tài chính ngày 13/4 cho biết, thu ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 3 đạt 132,58 nghìn tỷ đồng, lũy kế thu quý I/2022 đạt 460,6 nghìn tỷ đồng, bằng 32,6% dự toán và tăng 7,7% so cùng kỳ năm 2021.

Nếu giữ nguyên tốc độ thu NSNN như trên, Bộ Tài chính sẽ hoàn tất chỉ tiêu dự toán thu NSNN trong 3 quý.

quý i, tiền trả nợ chiếm hơn 1/3 thu ngân sách

Thu ngân sách quý I tăng mạnh. Ảnh minh hoạ

Nhờ kinh tế phục hồi, các khoản thu cho ngân sách đều tăng, trong đó thu nội địa quý I/2022 đạt 375,2 nghìn tỷ đồng, bằng 31,9% dự toán, tăng 4% so cùng kỳ năm 2021.

Đáng chú ý, nhờ giá dầu tăng cao 30% so với dự toán, thu từ dầu thô quý này đạt 14,7 nghìn tỷ đồng, bằng 52,3% dự toán và tăng tới 67,6% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong khi đó, sản lượng dầu thô thanh toán là 1,97 triệu tấn, bằng 28,1% kế hoạch.

Ngoài ra, doanh nghiệp phục hồi sản xuất giúp thu từ hoạt động xuất nhập khẩu cả quý đạt 70,6 nghìn tỷ đồng, bằng 35,5% dự toán và tăng 23,3% so cùng kỳ năm 2021.

Tiến độ giải ngân vốn rất chậm

Cũng theo Bộ Tài chính, trong quý này, tổng chi cân đối NSNN là 351,3 nghìn tỷ đồng, bằng 19,7% dự toán và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, chi đầu tư phát triển ước đạt 61,5 nghìn tỷ đồng, mới bằng 11,7% dự toán Quốc hội quyết định, bằng 11,88% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Bộ cho biết, tổng số kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ đã giao 518,1 nghìn tỷ đồng, và các địa phương đã giao tăng khoảng 39,9 nghìn tỷ đồng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngân sách trung ương đã chi từ dự phòng bổ sung cho các địa phương 913 tỷ đồng kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo quy định.

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, đến hết tháng 3, tổng số vốn phân bổ mới đạt 97,86% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao); Vốn của các Chương trình mục tiêu quốc gia chưa được giao kế hoạch, ngoài ra một số dự án khởi công mới đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, thực hiện công tác đấu thầu, chấm thầu, thương thảo hợp đồng,... nên tiến độ giải ngân vốn quý I/2022 chậm, nhất là vốn ngoài nước chỉ đạt gần 1% kế hoạch.

Bên cạnh chi đầu tư phát triển, NSNN cũng chi trả nợ lãi ước 29,8 nghìn tỷ đồng, bằng 28,8% dự toán, giảm 6,2%; Và chi thường xuyên 259,8 nghìn tỷ đồng, bằng 23,4% dự toán, tăng 4%.

Bộ Tài chính cũng thông tin, trong quý này, trả nợ của Chính phủ khoảng 69.596 tỷ đồng (trả nợ trong nước 53.019 tỷ đồng, nợ nước ngoài 16.577 tỷ đồng); Trả nợ trực tiếp của Chính phủ khoảng 63.316 tỷ đồng, trả nợ cho vay lại khoảng 6.281 tỷ đồng.

Như vậy, các khoản trả nợ của Chính phủ, trả nợ cho vay lại và chi trả nợ lãi trong 3 tháng đầu năm là gần 169 tỷ đồng, tương đương 36,6% thu ngân sách trong quý.

C.Sơn