Quý I, xử phạt vi phạm môi trường hơn 12 tỷ đồng

03/04/2014 10:24

Trong quý I ngành Tài nguyên và môi trường đã hoàn thành kết luận thanh tra đối với 269 cơ sở, khu công nghiệp với tổng số tiền xử phạt 12,552 tỷ đồng. 

Ngày 2/4, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết, trong quý I ngành Tài nguyên và môi trường đã hoàn thành kết luận thanh tra đối với 269 cơ sở, khu công nghiệp với tổng số tiền xử phạt 12,552 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Trần Hồng Hà, số lượng tổ chức, đơn vị vi phạm môi trường trên thực tế có thể còn nhiều hơn, song với số tiền xử phạt hành chính nêu trên có thể nói mức độ gây ô nhiễm đang có xu hướng giảm. Đây là một tín hiệu đáng mừng. Về công tác thanh tra, kiểm tra và giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, Thứ trưởng Trần Hồng Hà cho biết, trong quý I/2014, Bộ đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 702 lượt đơn khiếu nại, tố cáo, trong đó có 30% đơn đủ điều kiện xử lý; tiếp 87 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo với tổng số 268 người, trong đó có 11 đoàn khiếu nại đông người.

Minh An