Quý I/2016, công bố công khai chất lượng bệnh viện tuyến T.Ư

26/03/2015 18:30

Ngành Y tế phải quyết liệt cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT...

quý i/2016, công bố công khai chất lượng bệnh viện tuyến t.Ư
 

Theo kết luận chỉ đạo tại cuộc họp về thực hiện Đề án giảm quá tải bệnh viện (BV) giai đoạn 2013 - 2015, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư ưu tiên tập trung chỉ đạo tạo cơ chế, chính sách; quyết liệt cải cách thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh, tập trung đẩy mạnh ứng dụng CNTT, công nghệ cao nhất là ở các khâu khám bệnh, quản lý BV...

Ngoài ra, đẩy mạnh triển khai đánh giá chất lượng BV (không phân biệt BV Nhà nước và BV tư nhân) theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng BV, tiến tới phân loại chất lượng BV và công bố công khai cho toàn dân được biết; gắn việc phân loại, xếp hạng BV với giá dịch vụ y tế.

Trước mắt, công bố công khai chất lượng BV của các BV tuyến T.Ư, tuyến cuối, các BV hạng I và tương đương (không phân biệt BV Nhà nước và BV tư nhân) trong quý I/2016.

Lan Chi