Quý I/2020: Techcombank đạt 3,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế

30/04/2020 11:17

Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh Quý I với lợi nhuận trước thuế đạt 3.121 tỷ, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2019.

quý i/2020: techcombank đạt 3,1 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế
Techcombank vừa công bố kết quả kinh doanh Quý I với lợi nhuận trước thuế đạt 3.121 tỷ, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2019.

Ngày 29/4, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) đã công bố kết quả kinh doanh quý I với lợi nhuận trước thuế đạt 3.121 tỷ, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.506 tỷ, tăng 19,8% so với mức 2.092 tỷ của Quý I năm 2019.

Qua đó, ngân hàng tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản trong 12 tháng gần nhất đạt 3,0%. Vị thế vốn vững chắc thể hiện qua chỉ số CAR theo Basel II đạt mức 16,6%, cao hơn gấp đôi so với mức quy định.

Cụ thể, kết thúc quý I/2020, doanh thu (TOI) của Techcombank đạt 6.030 tỷ đồng, tăng 37,3% so với doanh thu 4.392 tỷ đồng trong quý I/2019.

Thu nhập lãi thuần đạt 4.212 tỷ đồng, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 862 tỷ đồng, tăng 73,1% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm 14,3% doanh thu, cao hơn mức 11,3% trong quý I/2019 với sự đóng góp đáng kể từ mảng bảo lãnh phát hành trái phiếu.

Chi phí hoạt động trong quý là 2.138 tỷ đồng. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập đạt 35,4%, so với mức 36,6% cùng kỳ năm ngoái và mức 35,3% của Quý IV/2019.

Chi phí dự phòng tăng lên 772 tỷ đồng, so với mức dự phòng 167 tỷ đồng của Quý I/2019.

Tổng tài sản đạt 391,8 nghìn tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 2,1% so với thời điểm cuối 2019. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng tại 31/3/2020 đạt 265,4 nghìn tỷ, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước và tăng 2,9% so với cuối năm 2019.

Tiền gửi khách hàng tại 31/3/2020 là 235,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,0% so với cùng kỳ 2019. Tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 75,7 nghìn tỷ đồng, tăng 29,3% so với Quý I/2019.

Trong khi, tiền gửi có kì hạn đạt 159,4 nghìn tỷ đồng, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm ngoái do ngân hàng tiếp tục tập trung vào tăng trưởng tiền gửi không kỳ hạn. Nhờ vậy, tỷ lệ CASA cuối Quý I/2020 đạt 32,2%, cao hơn mức 28,2% cuối Quý I/2019.

Ngoài ra, Techcombank cũng duy trì thanh khoản dồi dào với tỷ lệ cho vay trên tổng tiền gửi đạt 76,8% và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung - dài hạn là 30,7%, tốt hơn mức 38,4% vào thời điểm cuối năm 2019.

Về chất lượng tài sản, tại thời điểm 31/03/2020, tỷ lệ nợ xấu giữ ở mức 1,1%, thấp hơn mức 1,3% tại 31/12/2019 và 1,8% tại 31/03/2019. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu tại thởi điểm 31/03/2020 là 117,9%.

Trong Quý I/2020, Techcombank đã có thêm hơn 250.000 khách hàng mới, nâng tổng số khách hàng mà ngân hàng đang phục vụ lên gần 8 triệu. Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ e-banking2 tăng lên 79,9% so với mức 60,4% của cùng kỳ năm ngoái. Khối lượng và giá trị giao dịch qua kênh điện tử trong Quý I/2020 lần lượt đạt 78 triệu giao dịch (tăng 149% so với cùng kỳ) và 1.136 nghìn tỷ đồng (tăng 113% so với cùng kỳ), cho thấy rõ sự ưu tiên vượt trội của khách hàng đối với các giải pháp giao dịch điện tử tiện lợi của Ngân hàng.

Bên cạnh đó, để đối phó với dịch Covid-19, ngân hàng đã triển khai nghiêm ngặt các biện pháp an toàn để bảo vệ khách hàng và CBNV cũng như đảm bảo toàn bộ chi nhánh và cây ATM hoạt động bình thường. Techcombank cũng đã công bố gói hỗ trợ toàn diện cho các khách hàng cá nhân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Biển Ngọc