Quy Nhơn hỗ trợ ngư dân đánh bắt vùng biển xa

07/01/2015 23:18

Tỉnh đã hỗ trợ nhiên liệu tàu cá đánh bắt xa bờ với 554 hồ sơ, số tiền hơn 31,74 tỷ đồng; hỗ trợ mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa 21 hồ sơ với số tiền 588 triệu đồng.

quy nhơn hỗ trợ ngư dân đánh bắt vùng biển xa
Ngư dân Bình Định ra khơi đánh bắt.

Qua đó, UBND tỉnh đã có quyết định hỗ trợ nhiên liệu cho 469 lượt tàu cá đánh bắt xa bờ với 554 hồ sơ, tổng số tiền hơn 31,74 tỷ đồng; hỗ trợ mua máy thông tin liên lạc sóng HF tầm xa 21 hồ sơ với số tiền 588 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế đã tham mưu UBND thành phố tổ chức triển khai, đề xuất các biểu mẫu hướng dẫn theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, đề xuất các hạng mục đầu tư để phát triển thủy sản trên địa bàn thành phố. 

Các hạng mục bao gồm: Xây dựng khu âu thuyền tránh trú bão và cảng cá Cù Lao Xanh, xã Nhơn Châu; đầu tư khu âu thuyền 31,5 ha tránh trú bão khu vực bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa; xây dựng  bến cá Nhơn Hải, xã Nhơn Hải; xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tại phường Nhơn Bình khoảng 93 ha; xây dựng hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tại xã Nhơn Hội khoảng 64 ha.

Đông Sơn