3. Giảm cân ngoài ý muốn: Nếu bạn bị thừa cân và giảm cân vì bắt đầu ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn, điều đó thật tuyệt; tuy nhiên, giảm cân đột ngột và không chủ ý thì cần được kiểm tra y tế. Trên thực tế, có ít nhất 10 lý do tại sao giảm cân bất ngờ có thể là một vấn đề nghiêm trọng.
3. Giảm cân ngoài ý muốn: Nếu bạn bị thừa cân và giảm cân vì bắt đầu ăn ít hơn và tập thể dục nhiều hơn, điều đó thật tuyệt; tuy nhiên, giảm cân đột ngột và không chủ ý thì cần được kiểm tra y tế. Trên thực tế, có ít nhất 10 lý do tại sao giảm cân bất ngờ có thể là một vấn đề nghiêm trọng.
Linh Trang (Theo RD)