4. Thay đổi thói quen đại tiện: Những thay đổi trong nhu động ruột có thể là một dấu hiệu của ung thư ruột kết. Ông nói rằng việc phân thu hẹp và chảy máu trực tràng có thể nguyên nhân bởi bệnh trĩ hoặc nứt hậu môn, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư ruột kết. Đặc biệt, ung thư ruột già đang gia tăng ở những người trẻ tuổi.
4. Thay đổi thói quen đại tiện: Những thay đổi trong nhu động ruột có thể là một dấu hiệu của ung thư ruột kết. Ông nói rằng việc phân thu hẹp và chảy máu trực tràng có thể nguyên nhân bởi bệnh trĩ hoặc nứt hậu môn, nhưng cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư ruột kết. Đặc biệt, ung thư ruột già đang gia tăng ở những người trẻ tuổi.
Linh Trang (Theo RD)