5. Thay đổi nốt ruồi: Đàn ông có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư, bao gồm cả da có khả năng gây tử vong u ác tính - vì thói quen không sử dụng kem chống nắng. Những người đàn ông da trắng có nguy cơ đặc biệt cao. Sử dụng kem chống nắng phổ rộng với SPF cao, kiểm tra da thường xuyên và đảm bảo khám da liễu mỗi năm 1 lần để kiểm tra da lâm sàng.
5. Thay đổi nốt ruồi: Đàn ông có nhiều khả năng mắc bệnh ung thư, bao gồm cả da có khả năng gây tử vong u ác tính - vì thói quen không sử dụng kem chống nắng. Những người đàn ông da trắng có nguy cơ đặc biệt cao. Sử dụng kem chống nắng phổ rộng với SPF cao, kiểm tra da thường xuyên và đảm bảo khám da liễu mỗi năm 1 lần để kiểm tra da lâm sàng.
Linh Trang (Theo RD)