8. Rối loạn cương dương: Theo Joseph Alukal, bác sĩ tiết niệu tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới NYU Langone Preston Robert, New York, Mỹ cho biết, hiện tượng này có thể báo hiệu sự thiếu lưu lượng máu, sự cố sức khỏe ở các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như tim và não. Evan Appelbaum, bác sĩ tim mạch tại Men Health Boston, Trung tâm Y tế Nam giới đầu tiên ở Hoa Kỳ cho biết, rối loạn cương dương là một yếu tố nguy cơ chính khác đối với bệnh tim mạch và cần lưu ý thêm những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng khác.
8. Rối loạn cương dương: Theo Joseph Alukal, bác sĩ tiết niệu tại Trung tâm Sức khỏe Nam giới NYU Langone Preston Robert, New York, Mỹ cho biết, hiện tượng này có thể báo hiệu sự thiếu lưu lượng máu, sự cố sức khỏe ở các bộ phận khác của cơ thể, chẳng hạn như tim và não. Evan Appelbaum, bác sĩ tim mạch tại Men Health Boston, Trung tâm Y tế Nam giới đầu tiên ở Hoa Kỳ cho biết, rối loạn cương dương là một yếu tố nguy cơ chính khác đối với bệnh tim mạch và cần lưu ý thêm những rủi ro sức khỏe nghiêm trọng khác.
Linh Trang (Theo RD)