14. Đau hàm: Đau ngực và khó thở có thể là dấu hiệu điển hình của bệnh tim, nhưng đau quai hàm và cổ, tê tay, cảm thấy khó thở, đặc biệt là nếu các triệu chứng xảy ra cả khi bạn đang nghỉ ngơi cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tim ở nam giới.
14. Đau hàm: Đau ngực và khó thở có thể là dấu hiệu điển hình của bệnh tim, nhưng đau quai hàm và cổ, tê tay, cảm thấy khó thở, đặc biệt là nếu các triệu chứng xảy ra cả khi bạn đang nghỉ ngơi cũng có thể là dấu hiệu của bệnh tim ở nam giới.
Linh Trang (Theo RD)