Quy trình bỏ phiếu nhân sự thành phố Thủ Đức sẽ như thế nào?

31/12/2020 09:37

Người dân thực hiện chuyển đổi giấy tờ do thay đổi địa giới lên thành phố Thủ Đức sẽ không bị tốn phí.

TIEUDE_BAIVIET_CODAU 1

TP.Thủ Đức trực thuộc TP.HCM gồm 3 quận sáp nhập

Ngày 19/2/2021 sẽ tiến hành bầu Chủ tịch thành phố Thủ Đức

Sáng 31/12, Thành uỷ - Hội đồng nhân dân - Ủy ban mặt trận tổ quốc TP.HCM đã công bố Nghị quyết số 1111 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội. Đồng thời ra mắt Ban chỉ đạo và công bố lộ trình sắp xếp bộ máy, kế hoạch đối với các công trình dự án trọng điểm tại thành phố Thủ Đức.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cũng đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức.

TP.HCM sẽ đưa ra các mốc thời gian cụ thể về việc sắp xếp tổ chức bộ máy và bàn giao cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của TP Thủ Đức. Từ đó UBND thành phố Thủ Đức và các phường - những nơi sắp xếp đơn vị hành chính, sẽ chủ động triển khai, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức khi thực hiện các thủ tục chuyển đổi giấy tờ.

Theo lộ trình, trước ngày 10/1/2021, UBND Q.2, Q.9, Q.Thủ Đức sẽ thống kê, rà soát tổ chức bộ máy bao gồm Thường trực HĐND, UBND, đại biểu HĐND, trường học, trạm y tế, khu phố, tổ dân phố, cán bộ, công chức, viên chức, hồ sơ, tài liệu, cơ sở vật chất, tài sản, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... trong phạm vi điều chỉnh địa giới hành chính để chuẩn bị công tác bàn giao giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trước ngày 18/1, sẽ chuẩn bị sáp nhập tổ chức bộ máy các tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của ba quận để thành lập tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội của thành phố Thủ Đức.

Từ đó Thành ủy TP.HCM sẽ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Thành ủy và thành ủy viên của thành phố Thủ Đức.

Các đơn vị hành chính của TP Thủ Đức sẽ hoạt động kể từ 1/3/2021

Trước ngày 19/2, HĐND thành phố Thủ Đức tiến hành bầu Chủ tịch thành phố Thủ Đức và các Phó chủ tịch HĐND thành phố Thủ Đức; Trưởng ban, Phó trưởng ban của các ban thuộc HĐND; Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND và các ủy viên UBND thành phố Thủ Đức.

Đến 25/2, UBND thành phố Thủ Đức chủ trì, phối hợp với ba quận để bàn giao toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, các dự án đầu tư đang triển khai thực hiện dở dang... từ ba quận về thành phố Thủ Đức quản lý.

Riêng với con dấu, bảng tên, biển hiệu phải thay đổi trước ngày 10/1. Tuy nhiên, con dấu cũ được phép sử dụng để giải quyết công việc còn dở dang nhưng phải thu hồi chậm nhất đến hết ngày 28/2/2021.

Bảng tên, bảng hiệu của các cơ quan, đơn vị, thay đổi trước ngày 25/2/2021. Các đơn vị hành chính của thành phố Thủ Đức sẽ hoạt động kể từ 1/3/2021.

Theo UBND thành phố, khi thực việc chuyển đổi giấy tờ do thay đổi địa giới sẽ không thu các loại lệ phí.

Nguyên Hằng,  Yên Trang