Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT VN công bố đổi tên

08/03/2021 17:55

Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT VN đổi tên thành Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT VN...

Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT VN công bố đổi tên 1

Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn GTVT VN đổi tên thành Quỹ Từ thiện Công đoàn GTVT VN từ tháng 2/2021. Ảnh: Chủ tịch Công đoàn GTVT VN Đỗ Nga Việt thăm,chúc tết Chi cục quản lý đường bộ 4.2, thuộc Cục quản lý đường bộ IV

Thực hiện Quyết định số 106 và 108/2021 của Bộ Nội vụ, Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam công bố việc đổi tên thành Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam.

Quỹ có trụ sở tại số 1B phố Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Điện thoại lên hệ: 024.38259718, Fax: 024.39347443.

Tôn chỉ, mục đích của Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam (gọi tắt là Quỹ) hoạt động không vì lợi nhuận, nhằm mục đích: Hỗ trợ đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động ngành GTVT và thân nhân (bố, mẹ, vợ, chồng, con) có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, mắc bệnh hiểm nghèo, bị khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam; các đơn vị, các cựu thanh niên xung phong, gia đình chính sách và hỗ trợ thực hiện các hoạt động từ thiện khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Phạm vi hoạt động của quỹ trên phạm vi toàn quốc. Lĩnh vực hoạt động chính của quỹ gồm: giúp đỡ các đối tượng: Đoàn viên công đoàn, công chức, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) ngành Giao thông vận tải có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, tai nạn giao thông, ốm đau mắc bệnh hiểm nghèo; Bố mẹ, vợ chồng, con CNVC-LĐ trong ngành bị khuyết tật, nhiễm chất độc màu da cam, bị bệnh hiểm nghèo; những người đã công tác trong ngành Giao thông vận tải có nhiều đóng góp, gặp khó khăn; Các đơn vị trong ngành gặp phải khó khăn đặc biệt; Các cựu Thanh niên xung phong, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn.

Số tài khoản: 113000113825 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh thành phố Hà Nội. Người đại diện pháp luật của quỹ là ông Đỗ Nga Việt, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ GTVT, Chủ tịch Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ.

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ gồm: Quyết định số 106/QĐ-BNV ngày 8/2/2021 của Bộ Nội vụ về việc cho phép đổi tên Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam thành Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam; Quyết định số 108/QĐ-BNV ngày 8/2/2021 công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Từ thiện Công đoàn giao thông vận tải Việt Nam.

Quỹ tiếp nhận và kế thừa toàn bộ nguồn tiền và tài sản, công tác tổ chức của Quỹ Xã hội - Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam.

Kỳ Nam