Quyết liệt CPH ở Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam

06/05/2014 16:34

Lãnh đạo Tổng Công ty BĐATHHMN cho rằng, cần phải cổ phần hóa để thay đổi tư duy, cách làm cũ, đem lại cơ hội và nâng cao thu nhập cho người lao động, đẩy nhanh tốc độ phát triển DN...

“Năm 2015, ít nhất sẽ có 3 đơn vị thuộc Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam (BĐATHHMN) hoạt động theo mô hình công ty cổ phần”. Đó là khẳng định của ông Phạm Quốc Súy – Tổng giám đốc Tổng công ty BĐATHHMN về quyết tâm thực hiện công tác cổ phần hóa (CPH) theo chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Quyết liệt CPH ở Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam 1
Công ty Cơ khí Hàng hải miền Nam, 1 trong 3 đơn vị đang được Tổng công ty tiến hành CPH

Tổng công ty BĐATHHMN có 3 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt CPH trong năm 2014 và 2015 là: Công ty Cơ khí Hàng hải miền Nam, Công ty Xây dựng công trình Hàng hải miền Nam và Công ty Thiết bị báo hiệu Hàng hải miền Nam.

“Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo từ Bộ trưởng Bộ GTVT, chúng tôi đã triển khai quyết liệt các phần việc để đẩy nhanh công tác CPH. Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty bao gồm: Đồng chí Chủ tịch HĐTV làm Trưởng ban, Tổng giám đốc và một đồng chí Phó Tổng giám đốc nữa là Phó ban, các phòng nghiệp vụ như Phòng Tổ chức lao động – Tiền lương, Phòng Kinh tế - Kế hoạch; đồng chí Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty là thành viên...” – ông Phạm Quốc Súy, Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết.

Mỗi một thành viên trong Ban chỉ đạo CPH là người hiểu rõ và tuyên truyền đến tất cả cán bộ, công nhân viên về lợi ích từ việc CPH. Trọng tâm của công tác CPH là chủ trương thoái vốn Nhà nước để tập trung xây dựng các công trình trọng điểm quốc gia. Chủ trương này không chỉ tốt cho đơn vị mà còn là lợi ích quan trọng của đất nước… 

“Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng, việc CPH đối với các công ty là cơ hội tốt để đơn vị độc lập tham gia vào thị trường, có thể kêu gọi các nhà đầu tư, tìm kiếm thêm các hợp đồng. Cổ phiếu bán ra có thể tìm các nhà đầu tư chiến lược để cùng góp vốn. Khi người lao động bỏ tiền mua cổ phiếu thì cũng đồng thời gắn thêm quyền lợi và trách nhiệm với đơn vị. Họ sẽ có tinh thần trách nhiệm cao hơn, hăng say lao động hơn, có nhiều đóng góp xây dựng công ty, đưa ra nhiều sản phẩm chất lượng tốt, đủ sức cạnh tranh. Người lao động vừa được hưởng lương, vừa được hưởng cổ tức, thu nhập sẽ tăng lên. Cần phải thay đổi tư duy, cách làm cũ để đẩy nhanh tốc độ phát triển” – ông Phạm Văn Quang, Chủ tịch HĐTV, Trưởng ban CPH của Tổng công ty khẳng định.

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu CPH đối với các đơn vị trong năm 2014 và đến năm 2015,  Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty BĐATHHMN đã tiến hành xác định giá trị doanh nghiệp vào ngày 31/12/2013 (thời điểm báo cáo tài chính của các đơn vị đã hoàn thành) làm tiền đề thuận lợi để có thể tiến hành công tác CPH ngay, kịp với tiến độ đề ra.

Quyết liệt CPH ở Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam 2
Ông Nguyễn Chiến Thắng - Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị tập huấn

Bên cạnh đó, Tổng công ty còn phối hợp với Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ GTVT tổ chức Hội nghị tập huấn về CPH doanh nghiệp nhằm giúp các đơn vị đúc kết thêm được nhiều kinh nghiệm thực tiễn, nâng cao hiệu quả công tác CPH của từng đơn vị, góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Không những triển khai quyết liệt và hiệu quả công tác CPH ở 3 đơn vị kể trên, sau khi rà soát lại theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn chỉ đạo của Bộ GTVT,  Ban chỉ đạo CPH Tổng công ty BĐATHHMN còn bổ sung thêm Công ty Trục vớt cứu hộ Việt Nam, đơn vị thành viên của Tổng công ty vào danh mục CPH và chờ xin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Mai Văn Huyên