Quyết liệt xử lý các dự án yếu kém của ngành công thương

03/04/2020 18:43

Ngày 3/4, đã diễn ra phiên họp thứ 9 của Ban Chỉ đạo xử lý các yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ thuộc ngành công thương.

Quyết liệt xử lý các dự án yếu kém của ngành công thương 1
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình phát biểu tại cuộc họp

4/12 dự án 'đắp chiếu' của Bộ Công thương đã bị khởi tố

Sáng 3/4, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo xử lý các yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ thuộc ngành Công thương, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh cho biết, sau 3 năm triển khai Đề án, tình hình các dự án, doanh nghiệp yếu kém ngành công thương đã có những chuyển biến nhất định.

Trong số 6 dự án có hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng thua lỗ trước đây, thì năm 2018, 2019 có 2 nhà máy có lãi (DAP-1 Hải phòng, Thép Việt Trung); 4 dự án từng bước khắc phục khó khăn, giảm lỗ (Đạm Hà Bắc, Đạm Ninh Bình, DAP-2 Lào Cai, Công nghiệp tàu thủy Dung Quất DQS). Trong 3 dự án đã bị dừng sản xuất kinh doanh trước đây, thì dự án Sơ sợi Polyester Đình Vũ PVTex đã vận hành trở lại, 2 dự án Nhiên liệu sinh học Quảng Ngãi và Bình Phước đủ điều kiện vận hành trở lại, nhưng chưa khởi động do điều kiện thị trường khó khăn.

Đến nay toàn bộ 12 dự án, doanh nghiệp đều đã được tiến hành thanh tra các cấp, kiểm toán (7/12 dự án), điều tra và khởi tố (4/12 dự án) để làm rõ trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan và xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.

Xử lý dứt điểm các dự án cụ thể

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc xử lý 12 dự án, doanh nghiệp, tập trung vào các vướng mắc pháp lý trong quyết toán các hợp đồng EPC, quyết toán và xử lý tài sản các dự án, doanh nghiệp. Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo, đôn đốc và giám sát các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp chủ đầu tư dự án tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc này trong năm 2020.

Về hướng xử lý các dự án cụ thể, Phó Thủ tướng nêu rõ: Đối với 5 dự án doanh nghiệp không có vốn góp trực tiếp của các tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước (có 2 dự án cùa Tổng công ty Thép-CTCP (thuộc SCIC), 3 dự án nhà máy Nhiên liệu sinh học Bình Phước, Phú Thọ, Quảng Ngãi thuộc đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo PVN quyết định việc xử lý vốn nhà nước tại các dự án này theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo tại Thông báo 132/TB-VPCP ngày 8/4/2019; chỉ đạo SCIC xử lý việc thoái vốn cùa Tổng công ty Thép tại 2 dự án: Thép Việt Trung và Dự án mở rộng giai đoạn 2-Công ty Gang thép Thái nguyên (TISCO-2) theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 4 dự án thuộc Tập đoàn Hóa chất (Vinachem), Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo Vinachem trình cấp thẩm quyền xử lý thoái vốn của Vinachem tại dự án DAP-1 Hải phòng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Đối với 3 dự án còn lại, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu ý kiến các cơ quan dự họp, chỉ đạo Vinachem hoàn thiện phương án xử lý đối với dự án này, phân tích kỹ ưu nhược điểm, đánh giá tính khả thi từng giải pháp trong mỗi phương án, báo cáo Ban Chỉ đạo trước ngày 15/4/2020 để họp chuyên đề Ban Chỉ đạo về phương án xử lý 3 dự án này.

“Ý chí mong muốn của chúng ta và thực tiễn không phải lúc nào cũng giống nhau. Vì thế, cần có giải pháp sát thực tiễn trong quá trình xử lý vấn đề này”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, trong quá trình xử lý thoái vốn nhà nước tại các dự án nêu trên, đề nghị Công ty Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nghiên cứu, tham gia quá trình tái cơ cấu các dự án, doanh nghiệp này theo đúng quy định. Bộ Tài chính chỉ đạo và tạo điều kiện để DATC tham gia tái cơ cấu các dự án, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, cố gắng giảm thiểu thiệt hại tối đa cho Nhà nước.

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ và Bộ Công an khẩn trương hoàn thành các nhiệm vụ kiểm toán, thanh tra, điều tra, xử lý vi phạm; Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng xem xét các giải pháp cơ cấu nợ để tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp chủ đầu tư; phối hợp các tập đoàn, tổng công ty và DATC để cùng xây dựng phương án tái cơ cấu có tính khả thi, bảo đảm khả năng trả nợ các ngân hàng.

Phùng Đô