Quyết tâm đổi mới xây dựng Đảng bộ Bộ GTVT vững mạnh toàn diện

10/08/2020 06:44

Những kết quả của nhiệm kỳ qua là động lực để Đảng bộ Bộ GTVT vững tin quyết tâm đổi mới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới…

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng đoạn cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long, ngày 16/7. Ảnh: Huy Lộc

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Bộ GTVT quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối Cơ quan Trung ương, tập trung xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Những kết quả của nhiệm kỳ qua là động lực để Đảng bộ Bộ GTVT vững tin quyết tâm đổi mới thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới…

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong triển khai nhiệm vụ

Giai đoạn 2015 - 2020, ngành GTVT nỗ lực thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do Quốc hội và Chính phủ giao. Ban Cán sự Đảng, Đảng bộ đã quán triệt mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng thứ XII, đặc biệt là Nghị quyết số 13-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020”; trong đó xác định các định hướng cụ thể cho phát triển hạ tầng giao thông.

Đảng bộ Bộ GTVT xác định, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ cần phải phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng. Muốn vậy phải xây dựng cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh.

Vì thế, công tác xây dựng tổ chức Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên được Đảng bộ quan tâm, chú trọng thường xuyên.

Đặc biệt, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các đơn vị tích cực tổ chức thực hiện và khắc phục những tồn tại, hạn chế sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ, tích cực đấu tranh phê bình và tự phê bình của cán bộ, đảng viên làm nền tảng cho việc xây dựng chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Vai trò nêu gương của người đứng đầu ở nhiều cơ quan, đơn vị thể hiện rõ nét, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần ngăn ngừa có hiệu quả tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nhận thức đầy đủ hơn tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; bước đầu có chuyển biến rõ rệt trong nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa.

Cùng với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng thường xuyên được tăng cường, các cấp ủy Đảng đã chủ động phòng ngừa, kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”.

Quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, của cấp ủy các cấp đến cán bộ, đảng viên; tổ chức nhiều đợt học tập chính trị sâu rộng. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc nâng cao tư tưởng chính trị và thống nhất trong toàn Đảng bộ, tạo sự đồng thuận trong tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên, quần chúng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ qua, đội ngũ đảng viên của Đảng bộ đã phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Đa số cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ được rèn luyện và trưởng thành qua thực tiễn công tác, thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng; gương mẫu thực hiện đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Nhiều kết quả đáng ghi nhận

Với mục tiêu lấy nhiệm vụ thực hiện nhiệm vụ chính trị làm trọng tâm, công tác xây dựng Đảng là then chốt, đề cao vai trò trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên ở mọi lúc, mọi nơi, trong lãnh đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Bộ và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy trí tuệ tập thể, chủ động sáng tạo đề ra nhiều chủ trương, biện pháp sát với thực tế, tình hình cơ quan, đơn vị. Thông qua đó, thu được kết quả rất đáng ghi nhận trên mọi lĩnh vực của ngành GTVT.

Đầu tiên phải kể đến là Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo công tác hoàn thiện thể chế pháp luật. Từ năm 2015 - 2019, Quốc hội đã thông qua hai dự án Luật do Bộ GTVT chủ trì soạn thảo gồm: Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) năm 2015 và Luật Đường sắt (sửa đổi) năm 2017. Bộ GTVT đã tổng kết Luật Giao thông đường bộ năm 2008 và triển khai lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) trình Chính phủ (tháng 10/2019).

Ngoài ra, Bộ GTVT đã tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 65 văn bản liên quan đến các lĩnh vực quản lý của ngành; Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành theo thẩm quyền 314 Thông tư. Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 22 đề án. Bộ GTVT đã phê duyệt 55 đề án.

Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề số 15-NQ/ĐU ngày 19/4/2016 về “Nâng cao chất lượng và hoàn thành đúng tiến độ các dự án, công trình kết cấu hạ tầng giao thông”.

Đây là tiền đề góp phần đưa công tác quản lý xây dựng quy hoạch, đầu tư xây dựng, khai thác KCHTGT có những bước phát triển đột phá, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng GDP. Nhiều công trình giao thông mới, nhất là các tuyến đường bộ cao tốc như: Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình, Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hải Phòng - Hạ Long, TP HCM - Long Thành - Dầu Giây… đã được hoàn thành, đi vào khai thác.

Các cảng biển được đầu tư đồng bộ với nhiều bến cảng hiện đại, đảm nhận khoảng 80 - 90% khối lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua các cảng biển Việt Nam; hệ thống cảng hàng không từng bước được mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới…

Công tác quản lý vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải từng bước phát triển dịch vụ vận tải hàng hóa, hành khách theo hướng hiện đại. Thời gian qua, các đơn vị trong ngành GTVT thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ, giảm chi phí vận tải, tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế; đẩy mạnh kết nối các phương thức vận tải; phát triển vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; chủ động hội nhập, hợp tác phát triển năng lực vận tải quốc tế.

Một điểm nữa là tình hình trật tự ATGT có những chuyển biến tích cực trong những năm vừa qua. Ý thức của người tham gia giao thông có nhiều tiến bộ; số vụ, số người chết và số người bị thương do TNGT liên tục giảm sâu cả 3 tiêu chí.

Đặc biệt là số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe tải nặng được kiềm chế, đã góp phần bảo đảm TTATGT lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa.

Cũng cần kể đến việc ngành GTVT tiếp tục xây dựng và thực hiện Chương trình hành động về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII. Năm 2019, Bộ GTVT đã giảm được 32 tổ chức tương đương cấp phòng trở lên, trong đó 12 tổ chức trực thuộc đơn vị hành chính, 20 tổ chức trực thuộc đơn vị sự nghiệp. Cùng đó, từng bước kiện toàn và tổ chức thực hiện các quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức được Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ quan tâm và chỉ đạo quyết liệt, nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật công tác, tăng hiệu quả giải quyết công việc, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp và người dân khi đến làm việc với các đơn vị của ngành.

Liên quan công tác thanh, kiểm tra cũng được ngành GTVT tăng cường và đạt kết quả tích cực. Chương trình thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ chung của ngành, tập trung vào những lĩnh vực mang tính thời sự, chuyên đề diện rộng; gắn công tác thanh tra với giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; chất lượng các cuộc thanh tra ngày càng tăng lên. Các kiến nghị thanh tra mang tính khả thi cao, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về GTVT. Từ năm 2015 - 2019, đã triển khai thực hiện tổng số 257 cuộc thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành.

Quyết tâm đổi mới xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, bối cảnh tình hình quốc tế tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường. Kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Trong nước, nền kinh tế nói chung, trong đó có ngành GTVT sẽ chịu tác động nhất định. Công cuộc xây dựng chỉnh đốn Đảng, phòng, chống suy thoái, tham nhũng, lãng phí phải tiếp tục được đẩy mạnh hơn nữa để tiếp tục đảm bảo ổn định chính trị và phát triển bền vững đất nước.

Trước những thời cơ và thách thức đó, Đại hội XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ Bộ GTVT được diễn ra với chủ đề: “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm nêu gương, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành GTVT và xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện”. Phương châm chỉ đạo của Đại hội là: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm”.

Để thực hiện thành công chủ đề của Đại hội XIX, cũng như những mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đòi hỏi mỗi tổ chức Đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Bộ GTVT phải tiếp tục nâng cao nhận thức, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm để thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, quyết tâm, quyết liệt thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

Về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, cần thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm. Đầu tiên là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng.Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Xác định công tác chính trị, tư tưởng là nhiệm vụ hàng đầu của các cấp ủy Đảng, tăng cường quản lý cán bộ, đảng viên; xác định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân. Chủ động nắm tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; kịp thời xử lý thông tin và định hướng dư luận gắn với giải quyết tốt các vấn đề nhạy cảm, phức tạp phát sinh.

Tập trung củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức Đảng đồng bộ với tổ chức bộ máy chính quyền tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII của Đảng. Đẩy mạnh phát triển đảng viên; thường xuyên rà soát, sàng lọc để luôn đảm bảo chất lượng, phẩm chất đảng viên.

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, tập trung đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức Đảng; Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy; Phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Nêu cao tinh thần tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Theo đó, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Kiên quyết xem xét, xử lý nghiêm minh các tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm và công khai kết quả xử lý. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận; lãnh đạo các tổ chức đoàn thể và thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. Cần tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Đảng. Tăng cường nắm cơ sở, thường xuyên tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của CNVC-LĐ về xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thanh niên.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, cần tập trung hoàn thành 7 nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị; xây dựng và thực hiện tốt Quy chế phối hợp, đồng thời định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm hiệu quả, có chất lượng cao.

Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và xây dựng, tổ chức thực hiện các chiến lược, quy hoạch ngành GTVT. Cụ thể, tiếp tục rà soát, đề xuất, sửa đổi, bổ sung mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan, ban hành kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực GTVT. Nâng cao chất lượng các văn bản để đáp ứng yêu cầu phát triển ngành GTVT và đời sống nhân dân.

Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông một cách đồng bộ, hiện đại và có trọng tâm, trọng điểm. Trong đó, tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng vốn đầu tư công; Khuyến khích, thu hút đầu tư ngoài ngân sách phát triển KCHTGT; Đầu tư phát triển KCHTGT đồng bộ.

Hoàn thiện và đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước về hoạt động vận tải nhằm tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, tạo môi trường vận tải cạnh tranh lành mạnh. Ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ của cách mạng khoa học công nghệ vào dịch vụ vận tải, logistics, bảo đảm an toàn, nhanh chóng, tiện nghi, hiện đại, thân thiện với môi trường.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu vận tải, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư kinh doanh vận tải. Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh lành mạnh, phát huy thế mạnh của từng phương thức vận tải và phát triển vận tải đa phương thức. Phát triển giao thông đô thị hướng tới văn minh, hiện đại, thân thiện môi trường, lấy giao thông công cộng làm nền tảng.

Triển khai các giải pháp đồng bộ đảm bảo trật tự ATGT, nhất là đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa; Tiếp tục thực hiện mục tiêu kéo giảm TNGT hàng năm tối thiểu 5%. Tiếp tục kéo giảm tình trạng ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, các đầu mối giao thông trọng điểm và tại các đô thị lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP HCM.

Tập trung công tác tổ chức, cán bộ và cải cách hành chính. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Bộ nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Triển khai hiệu quả của “Đề án Ứng dụng khoa học công nghệ ngành GTVT trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4”. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới thích ứng biến đổi khí hậu trong GTVT. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Nguyễn Ngọc Đông - Phó Bí thư Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Bộ GTVT