Quyết toán hơn 1.565 tỷ đồng cho dự án Hòa Lạc - Hòa Bình

14/07/2022 15:03

Bộ GTVT đã quyết toán hơn 1.565 tỷ đồng tại dự án ĐTXD đường Hòa Lạc - Hòa Bình và nâng cấp QL6…

Bộ GTVT vừa có văn bản chấp thuận quyết toán chi phí đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT (đợt 5).

quyết toán hơn 1.565 tỷ đồng cho dự án hòa lạc - hòa bình

Bộ GTVT đề nghị doanh nghiệp BOT QL6 - Hòa Lạc - Hòa Bình hoàn thiện thủ tục đối với các nội dung chi phí chưa đủ điều kiện quyết toán để trình Bộ GTVT thoả thuận quyết toán theo quy định - Ảnh minh họa

Căn cứ các hồ sơ quyết toán, báo cáo của Ban QLDA 2 và biên bản xác định số liệu để thỏa thuận quyết toán, Bộ GTVT chấp thuận giá trị quyết toán chi phí đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc - Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp QL6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình theo hình thức BOT (đợt 5) với giá trị hơn 17,8 tỷ đồng.

Tổng giá trị đã được thỏa thuận quyết toán qua 5 đợt tại dự án là hơn 1.565 tỷ đồng.

Nhằm đảm bảo quá trình thực hiện quyết toán theo đúng quy định của pháp luật, Bộ GTVT yêu cầu Ban QLDA 2 chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo; Đôn đốc Công ty TNHH BOT QL6 - Hòa Lạc - Hòa Bình hoàn thiện thủ tục đối với các nội dung chi phí chưa đủ điều kiện quyết toán.

“Riêng đối với giá trị quyết toán chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng và giá trị phạt do sử dụng vốn chủ sở hữu sai mục đích, Ban QLDA 2 có trách nhiệm báo cáo Bộ trước ngày 30/6/2022”, Bộ GTVT yêu cầu.

Đối với Công ty TNHH BOT QL6 - Hòa Lạc - Hòa Bình, Bộ GTVT đề nghị phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT triển khai các bước tiếp theo; Khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với các nội dung chi phí chưa đủ điều kiện quyết toán (chi phí GPMB, lãi vay trong thời gian xây dựng…) để trình Bộ GTVT thoả thuận quyết toán theo quy định.

Nam Khánh