Ra mắt Ban chấp hành Hội KHKT Cầu đường Quảng Bình nhiệm kỳ mới

01/03/2016 12:11

Hội KHKT Cầu đường Quảng Bình vừa tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2016-2020 và bầu ra Ban chấp hành mới.

ra mắt ban chấp hành hội khkt cầu đường quảng bình nhiệm kỳ mới
Ban Chấp hành Hội KHKT Cầu đường Quảng Bình nhiệm kỳ 2016 - 2020

Được thành lập năm 1995 chỉ với 34 hội viên, trải qua hơn 20 năm phát triển, đến nay Hội KHKT Cầu đường Quảng Bình đã có 140 hội viên chính thức và 75 hội viên liên kết, sinh hoạt tại 12 Chi hội, trong đó số hội viên có trình độ đại học và trên đại học chiếm trên 90%.

Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2010 - 2015 và các tham luận tại Đại hội cho thấy, công tác Hội trong nhiệm kỳ qua có nhiều tiến bộ, mang lại hiệu quả cao, các phong trào hoạt động đã góp phần thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành GTVT và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng luôn được Hội thường xuyên quan tâm, chú trọng thông qua sinh hoạt định kỳ của Chi hội và lồng ghép với sinh hoạt của cơ quan, đơn vị. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục ổn định và phát triển, trong nhiệm kỳ qua đã phát triển thêm 1 Chi hội và 40 hội viên. Đặc biệt, Hội KHKT Cầu đường Quảng Bình đã làm tốt vai trò tập hợp, đoàn kết trí thức khoa học công nghệ, phát huy tiềm năng trí tuệ phục vụ sự nghiệp Cầu đường của đất nước và của tỉnh nhà.

ra mắt ban chấp hành hội khkt cầu đường quảng bình nhiệm kỳ mới
Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Việt Nam Ngô Thịnh Đức tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội đã được đảm nhận nhiệm vụ tham gia tư vấn, phản biện các công trình, dự án giao thông có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp như Dự án xây dựng Cầu dây văng Nhật Lệ 2, Dự án Cầu và đường về xã Văn Hóa, Dự án nâng cấp mở rộng QL1 đoạn qua địa phận tỉnh Quảng Bình; tổ chức hội thảo chuyên đề khoa học lĩnh vực cầu đường; tích cực tổ chức hoạt động phổ biến kiến thức khoa học, công nghệ tiên tiến; tham quan học tập kinh nghiệm lĩnh vực cầu đường; các thành viên trong Hội cũng đã có 62 sáng kiến hợp lý hoá sản xuất, làm lợi cho Nhà nước hàng chục tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ 2016-2020 tới, Đại hội xác định hoạt động và công tác của Hội sẽ là hướng trọng tâm vào việc tăng cường hơn nữa hoạt động phổ biến ứng dụng khoa học, công nghệ mới, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho hội viên, tham gia xét chọn các công trình có chất lượng cao và công trình tiêu biểu để rút kinh nghiệm, tiến tới tổ chức hội thảo tổng kết rút ra những vấn đề mấu chốt trong xây dựng cầu đường để phổ biến, áp dụng rộng rãi trên địa bàn...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội KHKT cầu đường Quảng Bình nhiệm kỳ 2016-2020 gồm 20 thành viên. Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Hội đã bầu ông Trần Văn Luận, Phó Giám đốc Sở GTVT, Ủy viên Trung ương Hội KHKT Cầu đường Việt Nam làm Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Quảng Bình, nhiệm kỳ 2016-2020.

V.T