Ra mắt Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành

08/03/2018 13:05

Ngày 7/3, Bộ Xây dựng chính thức ra mắt Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng chuyên ngành...

ra mắt ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành

Ông Nguyễn Tiến Thành nhận chức Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng chuyên ngành

Ban QLDA Đầu tư xây dựng chuyên ngành của Bộ Xây dựng được thành lập trên cơ sở rà soát tổ chức lại, hợp nhất Ban QLDA Đầu tư xây dựng nhà Quốc hội và hội trường Ba Đình mới và Ban QLDA Đầu tư Xây dựng là phù hợp với thực tế trong giai đoạn mới. 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng chuyên ngành là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ, có tư cách pháp nhân, có con dấu theo mẫu quy định, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; hoạt động theo cơ chế tự chủ theo quy định của pháp luật. 

Ban QLDA Đầu tư xây dựng chuyên ngành hiện nay với 8 chức năng, nhiệm vụ đã được mở rộng hơn so với trước, đồng thời bổ sung thêm lực lượng cán bộ có kinh nghiệm trong quản lý đầu tư xây dựng, quản lý dự án. 

Th.Anh