Ra mắt hệ thống quản lý tiêm chủng Quốc gia

25/03/2017 19:36

Ngày 24/3, Bộ Y tế chính thức ra mắt hệ thống quản lý tiêm chủng Quốc gia.

Ra mắt hệ thống quản lý tiêm chủng Quốc gia 1

Ra mắt hệ thống quản lý tiêm chủng Quốc gia - Ảnh minh họa

Hệ thống này được xây dựng nhằm mục tiêu thống kê, kiểm tra thông tin và rà soát đối tượng tiêm chủng, không để sót đối tượng, đảm bảo quyền tiêm chủng đầy đủ và đúng lịch của trẻ.

Theo đó, phần mềm sẽ quản lý từng đối tượng tiêm chủng và mỗi cá nhân sẽ có mã số riêng (số ID) để theo dõi lịch sử tiêm chủng suốt đời, gồm có thông tin về quá trình tiêm chủng của mỗi cá nhân, địa điểm, thời gian và tên cán bộ phụ trách tiêm. Điều này giúp cán bộ tiêm các mũi tiếp theo nắm rõ đối tượng đã được tiêm chủng các loại vaccine gì, thời gian và ở địa bàn nào trước đó nếu người này di chuyển nơi ở. Phần mềm cũng sẽ mở cho các phụ huynh có thể theo dõi và nắm được thông tin tiêm chủng của trẻ qua hệ thống viễn thông, giúp nhắc nhở lịch tiêm cho phụ huynh, đồng thời là công cụ thống kê số liệu tiêm chủng dành cho các nhà quản lý.

Vũ Anh