Ra mắt Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam

21/03/2014 13:26

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chính thức được thành lập, theo Quyết định số 2179/QĐ - BNV của Bộ Nội vụ. 

Ngày 20/3, tại Hà Nội, Hiệp hội Phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam chính thức được thành lập, theo Quyết định số 2179/QĐ - BNV của Bộ Nội vụ.

ra mắt hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp việt nam

Hiệp hội có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động, đồng thời, chịu sự quản lý của Nhà nước, Bộ Công thương và hoạt động theo điều lệ do Bộ Nội vụ phê duyệt. Ban vận động thành lập Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nhân Việt Nam gồm 14 thành viên do Thiếu tướng, nhạc sỹ An Thuyên - Tổng Giám đốc công ty TNHH nghệ thuật An Việt làm Trưởng ban.


Hiệp hội thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết các doanh nghiệp, công dân Việt Nam quan tâm đến văn hóa doanh nghiệp, hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong việc phát triển doanh nghiệp, đạo đức kinh doanh, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Vũ Út