Ra mắt tập trường ca Em ơi! Hà Nội phố

01/03/2017 11:35

Nhà thơ Phan Vũ sẽ ra mắt tập trường ca Em ơi! Hà Nội phố.

Keyword đầu tiên có dấu

Nhà thơ Phan Vũ

Không chỉ có 21 câu như ca khúc của Phú Quang phổ biến, mà là khúc trữ tình dài 443 câu, được chia thành 24 đoạn.

Lần ra mắt này, bên cạnh bản Em ơi! Hà Nội phố trọn vẹn nhất, còn có 7 phụ bản do nhà thơ Phan Vũ vẽ và 8 bức chân dung tự họa trầm mặc mang tên Phan Vũ. Thơ và tranh, thơ và nhạc, cộng hưởng vào nhau, làm nên một tác phẩm “sống mãi cùng thời gian”, làm nên một tập trường ca giản dị, xúc động về Hà Nội.

Phạm Lý