Ra mắt trang thông tin về cải cách công vụ

01/10/2014 10:54

Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức vừa chính thức khai trương trang thông tin điện tử về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức...

ra mắt trang thông tin về cải cách công vụ

Trang thông tin về cải cách công vụ ra đời nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến kinh nghiệm và trao đổi thông tin liên quan đến cải cách công vụ, công chức.

Bên cạnh đó, trang này sẽ cung cấp thông tin, chuyển tải các nội dung cải cách công vụ, công chức tới các cơ quan, tổ chức và nhân dân; tạo sự liên kết, trao đổi, chia sẻ thông tin giữa Ban Chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức với ban chỉ đạo của các bộ, ngành, địa phương.

H.T