Ra mắt Viện Công nghệ hàng không vũ trụ

21/12/2017 05:26

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa phối hợp với Viettel tổ chức Lễ ra mắt Viện Công nghệ hàng không vũ trụ...

ra mắt viện công nghệ hàng không vũ trụ

Đây là lần đầu tiên, tại Việt Nam có một trường đào tạo về lĩnh vực Hàng không vũ trụ

Viện Công nghệ hàng không vũ trụ được thành lập nhằm mục tiêu đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao về công nghệ hàng không vũ trụ ở các bậc đại học, sau đại học; nghiên cứu và phát triển các công nghệ, sản phẩm khoa học chủ lực trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, đáp ứng yêu cầu dân sự và an ninh - quốc phòng của đất nước.

Đây là lần đầu tiên, tại Việt Nam có một trường đào tạo về lĩnh vực hàng không vũ trụ. Sự tham gia của Viettel và ĐHQGHN cũng là mô hình hợp tác đầu tiên giữa doanh nghiệp và trường đại học trong hoạt động đào tạo. SAE cũng sẽ thúc đẩy hợp tác quốc tế, đặc biệt là các trường đại học, viện nghiên cứu uy tín với các chương trình nghiên cứu chuyển giao công nghệ giải quyết các bài toán thực tế trong lĩnh vực hàng không vũ trụ của Việt Nam.

Th. Liêm