Rà soát, chấn chỉnh các cơ sở bảo trợ xã hội

14/08/2014 09:12

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn...

Qua công tác kiểm tra, thanh tra và phản ánh của các cơ quan truyền thông, báo chí, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề nghị các địa phương tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em bị bỏ rơi bảo đảm các cơ sở hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

TIN LIÊN QUAN

rà soát, chấn chỉnh các cơ sở bảo trợ xã hội


Theo đó, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư tiến hành kiểm tra, rà soát tất cả các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn, nhất là các cơ sở ngoài công lập; kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, nhất là trẻ em bị bỏ rơi bảo đảm các cơ sở hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Hiện nay, cả nước đã hình thành được 402 cơ sở bảo trợ xã hội, đang nuôi dưỡng trên 40.000 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó có 233 cơ sở ngoài công lập bao gồm cả cơ sở của các tôn giáo.

V.A