Rà soát đảm bảo quy mô thống nhất trên toàn tuyến QL1

04/12/2014 15:43

Cục trưởng Cục QLXD&CLCTGT Trần Xuân Sanh cho biết, đơn vị này đã phối hợp với Viện Kinh tế xây dựng (Bộ Xây dựng) rà soát các định mức chưa phù hợp với điều kiện thi công của dự án...

Rà soát đảm bảo quy mô thống nhất trên toàn tuyến QL1 1

Cùng đó, Cục đã tiến hành rà soát đảm bảo quy mô thống nhất trên toàn tuyến, khắc phục tình trạng nâng cao mặt đường, mặt cầu, cao độ rãnh cao hơn nhà dân; rà soát tận dụng, gia cường sửa chữa để kéo dài thời gian sử dụng của 36 cầu. 

Liên quan đến đơn giá, Cục QLXD&CLCTGT đã tham mưu trình Bộ GTVT chấp thuận xây dựng đơn giá nhân công nằm ở cận dưới so với khung mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định; Giá ca máy được xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng; Giá vật liệu được xác định trên cơ sở công bố giá của địa phương.

Báo cáo kết quả rà soát, thẩm định, phê duyệt dự toán, ông Sanh cho biết tại các dự án trái phiếu Chính phủ trên QL1, đã phê duyệt 73/84 gói thầu. Qua rà soát, đã phê duyệt giảm bình quân 22,54% so với dự toán FS được duyệt. Giá trị dự toán cập nhật đến thời điểm hiện nay (chưa bao gồm tiết kiệm 5%) chỉ chiếm hơn 77% tổng mức đầu tư.

Tương tự, tại các dự án BOT, qua rà soát, thẩm định đã phê duyệt giảm bình quân hơn 17% so với dự toán FS. Đối với dự án QL14, con số này tại dự án trái phiếu Chính phủ là gần 34%, dự án BOT là hơn 19%. 

Chỉ đạo vấn đề này, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định, Quốc hội và người dân rất quan tâm đến suất đầu tư các dự án ngành GTVT. Từ kết quả rà soát nói trên, cần tiếp tục rà soát lại về thể chế xem các văn bản quy phạm pháp luật còn gì lơi lỏng, có gì phải sửa đổi bổ sung không? Bên cạnh đó, phải rà soát các định mức thực tế hiện nay, xem thiếu bao nhiêu, lạc hậu như thế nào. Phải có văn bản chấn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư, lập dự án. 

“Cần thiết, Bộ GTVT sẽ có văn bản gửi các Đại sứ quán Việt Nam ở các nước xin số liệu về suất đầu tư để có so sánh. Nếu mình cao hơn phải làm rõ cao hơn do cái gì? Do thất thoát, quản lý kém, cầu vượt nhiều, nút giao nhiều, hầm chui nhiều, GPMB, rà phá bom mìn”, Bộ trưởng chỉ đạo.

T.B