Rà soát điều kiện kinh doanh: Việt Nam đang làm một việc... khó

09/06/2015 14:13

Rà soát điều kiện kinh doanh, chưa có một quốc gia nào làm một việc khó như Việt Nam.

rà soát điều kiện kinh doanh: việt nam đang làm một việc... khó
 

Tại Diễn đàn DN Việt Nam giữa kỹ 2015 diễn ra sáng 9/6, đại diện Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Hà Nội, cho rằng, danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Việt Nam theo Luật Đầu tư sửa đổi vẫn còn quá nhiều. Điều này sẽ hạn chế thu hút đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam.

Trả lời vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, tư tưởng của Luật Đầu tư sửa đổi là thông thoáng và tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp.

Bộ trưởng Vinh cho rằng, điều kiện kinh doanh nhiều hay ít là do nhu cầu phát triển của nền kinh tế. Tại một số nước phát triển, nhiều lĩnh vực kinh doanh còn có nhiều điều kiện hết sức ngặt nghèo hơn cả Việt Nam.

Bộ trưởng Vinh còn cho biết, về rà soát hệ thống giấy phép con, điều kiện kinh doanh, chưa có một quốc gia nào làm một việc khó như Việt Nam. Bởi trước khi hệ thống và rà soát lại, Việt Nam có tới 51 ngành nghề cấm kinh doanh nhưng đến nay đã rút lại chỉ còn 6 ngành nghề. Về điều kiện kinh doanh, trước đây là 386 nay chỉ còn 267 ngành nghề có điều kiện.

“Quốc hội và Chính phủ vẫn tiếp tục yêu cầu các Bộ, ngành chủ động rà soát lại. Nếu có điều kiện kinh doanh nào không phù hợp sẽ loại bỏ ngay theo tinh thần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp”, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và đầu tư nói.

Trong số 267 ngành nghề kinh doanh có điều kiện này, Bộ trưởng Vinh trả lời thắc mắc của các DN FDI, cũng chỉ có khoảng 100 lĩnh vực ngành nghề có điều kiện riêng dành cho nhà đầu tư nước ngoài, số còn lại được áp dụng chung cho cả các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước.

Hiện nay, đối với các quy định về điều kiện kinh doanh, một số ngành nghề kinh doanh mà các bộ chưa kịp đưa ra điều kiện cụ thể, Bộ trưởng Vinh cho biết, Chính phủ đã đôn đốc các cơ quan này sớm hoàn thành để công bố trên cổng thông tin quốc gia.

Bộ trưởng cho biết, từ 1/7 tới, ngành nghề kinh doanh có điều kiện chỉ được quy định từ cấp Chính phủ trở lên. Những trường hợp quy định điều kiện kinh doanh trái với thẩm quyền sẽ đương nhiên bị bãi bỏ.

Cao Sơn