Rà soát lại quy trình kiểm tra Con Cưng?

19/08/2018 17:03

Chiều nay (19/8), Bộ Công thương cho biết đã lập tổ rà soát lại quy trình kiểm tra Con Cưng.

rà soát lại quy trình kiểm tra con cưng?

Bộ Công thương lập Tổ rà soát lại quy trình kiểm tra của Tổ công tác 334 trong quá trình kiểm tra Con Cưng

Theo quyết định, Bộ Công thương thành lập Tổ rà soát, đánh giá lại quy trình kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con Cưng của Cục Quản lý thị trường và đánh giá hoạt động của Tổ công tác triển khai Quyết định số 334/QĐ-BCT ngày 28/1/ 2018 của Bộ trưởng Công thương (Tổ công tác 334).

Theo đó, Tổ rà soát do ông Lý Quốc Hùng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ làm Tổ trưởng. Thành viên của tổ là đại diện lãnh đạo các Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Quản lý thị trường.

Tổ rà soát sẽ rà soát, đánh giá lại việc chấp hành pháp luật về hoạt động công vụ của cá nhân, tập thể lãnh đạo Cục Quản lý thị trường và các cá nhân liên quan trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với Công ty Cổ phần Con cưng.

Tổ cũng đánh giá hoạt động và kiến nghị Bộ trưởng các biện pháp xử lý các cá nhân, tập thể vi phạm hoạt động công vụ nếu có.

Được biết, Tổ công tác báo cáo Bộ trưởng kết quả kiểm tra trước ngày 30/8 tới.

C.Sơn