Rà soát lãnh đạo, tạm dừng cấp mới giấy phép hoạt động báo chí

08/05/2018 11:32

Ban Tuyên giáo T.Ư thông báo tạm dừng xem xét, thoả thuận việc cấp mới giấy phép hoạt động báo chí.

rà soát lãnh đạo, tạm dừng cấp mới giấy phép hoạt động báo chí

Cùng với việc yêu cầu các cơ quan chủ quản rà soát lãnh đạo cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo TƯ thông báo tạm dừng cấp mới giấy phép hoạt động báo chí. Ảnh minh họa

Ban Tuyên giáo T.Ư vừa có văn bản gửi các cơ quan báo chí T.Ư và địa phương về việc rà soát cán bộ lãnh đạo của các cơ quan báo chí.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng, Ban Tuyên giáo T.Ư đề nghị các cơ quan chủ quản báo chí rà soát cán bộ lãnh đạo của cơ quan báo chí thuộc phạm vi phụ trách; số lượng cán bộ lãnh đạo, tuổi, trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, thẻ nhà báo, các bằng cấp khác (căn cứ theo Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí kèm theo Quyết định số 75 năm 2007 của Ban Bí thư T.Ư Đảng).

Ban Tuyên giáo đề nghị gửi kết quả rà soát bằng văn bản về Vụ Báo chí – Xuất bản, Ban Tuyên giáo T.Ư trước ngày 10/5.

Ban Tuyên giáo T.Ư cũng thông báo, trong khi chờ Thủ tướng cho ý kiến chính thức về Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, Ban Tuyên giáo T.Ư tạm dừng xem xét, thoả thuận việc cấp mới giấy phép hoạt động báo chí.

Để khắc phục bất cập trong công tác cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí, Ban Tuyên giáo T.Ư chỉ xem xét việc bổ nhiệm chức danh lãnh đạo cơ quan báo chí khi nhân sự do cơ quan báo chí đề xuất đáp ứng các yêu cầu theo Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí.

Trước đó, tại Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2017 do Bộ Thông tin và truyền thông (TT&TT) tổ chức hồi tháng 7/2017, Bộ này cho biết, tính đến tháng 6/2017, số lượng cơ quan báo, tạp chí in đã được cấp phép là 982. Trong đó có 193 báo in (Trung ương: 86, địa phương: 107); 639 tạp chí (Trung ương: 525, địa phương: 114). 150 cơ quan báo điện tử đã được cấp phép. Cả nước có 17.297 nhà báo được cấp thẻ nhà báo.

Ngoài ra, cả nước có tổng số 182 kênh chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá, gồm: 103 kênh chương trình truyền hình quảng bá, 79 kênh chương trình phát thanh, quảng bá; 73 kênh truyền hình và 9 kênh phát thanh phát sóng trên hệ thống truyền hình trả tiền, 54 kênh truyền hình nước ngoài được cấp phép biên tập trên hệ thống truyền hình trả tiền.

Hoài Vũ