Rà soát quy định về quản lý cấp nước ở khu đô thị

31/10/2014 10:00

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ Xây dựng rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến quản lý cấp nước ..

Rà soát quy định về quản lý cấp nước ở khu đô thị 1

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Y tế tổ chức đánh giá việc thực hiện kiểm soát chất lượng nước dùng cho ăn uống và sinh hoạt theo các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành, trên cơ sở đó nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc có lộ trình triển khai phù hợp.

Trong khi đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND TP Hà Nội thường xuyên kiểm tra việc quản lý, bảo vệ và khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước trên địa bàn TP Hà Nội, đặc biệt trong hoạt động khai thác nước ngầm.

Trước đó, Bộ Xây dựng đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra và khắc phục tình hình cấp nước ở một số khu đô thị, chung cư tại Hà Nội, qua đó phát hiện tình trạng chất lượng nước chưa đạt chuẩn, dịch vụ cấp nước sinh hoạt cho người dân, năng lực quản lý vận hành hệ thống cấp nước nội bộ của các khu đô thị mới, khu chung cư còn hạn chế; công nghệ xử lý nước chưa cải tiến kịp thời, tuổi thọ của đường ống và chất lượng hệ thống cấp nước giảm theo thời gian.

Minh Tiến