Rạp phim, lễ hội được hoạt động trở lại, phải đáp ứng những yêu cầu gì?

21/10/2021 17:55

Được hoạt động trở lại nhưng các lễ hội, rạp chiếu phim... vẫn phải đáp ứng các điều kiện. Địa bàn có dịch cấp độ 4, vẫn dừng các hoạt động.

Trong hướng dẫn tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch mà Bộ VHTTDL ban hành, các rạp chiếu phim, bảo tàng, thư viện... được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, các lĩnh vực phải đáp ứng các yêu cầu về phòng chống dịch.

Rạp phim, lễ hội được hoạt động trở lại, phải đáp ứng những yêu cầu gì? 1

Các rạp chiếu phim được hoạt động trở lại, nhưng lượng khách được đón tiếp phụ thuộc từng cấp độ dịch

Hướng dẫn này nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”,

Trong đó, đối với hoạt động của thư viện, rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn văn hóa, nghệ thuật sẽ hoạt động tùy vào cấp độ dịch.

Các địa bàn có dịch cấp độ 2, yêu cầu giảm 50% số lượng khách, khán giả, độc giả phục vụ. Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Ở địa bàn có dịch cấp độ 3, các điều kiện cũng tương tự cấp độ 2. Tuy nhiên, số lượng khách, khán giả phục vụ phải giảm 70%.

Đối với hoạt động lễ hội, yêu cầu giảm quy mô, điều chỉnh hình thức và thời gian tổ chức lễ hội. Ngoài ra, giảm tổ chức các hoạt động lễ hội đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh căn cứ theo tình hình diễn biến dịch bệnh và các quy định thực tế tại địa phương.

Rạp phim, lễ hội được hoạt động trở lại, phải đáp ứng những yêu cầu gì? 2

Các lễ hội ở vùng có dịch cấp độ 2, chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức các hoạt động hội

Tại địa bàn có dịch cấp độ 2, phải giảm 50% số lượng đại biểu, khách mời theo kế hoạch được phê duyệt. Chỉ tổ chức phần nghi lễ, không tổ chức các hoạt động hội. Không mời khách tham dự phần nghi lễ đối với địa bàn có dịch cấp độ 3.

Các di tích, bảo tàng cũng được hoạt động và cũng phải tuân thủ yêu cầu với từng cấp độ dịch. Ở địa bàn có dịch cấp độ 2, yêu cầu chỉ đón tiếp, phục vụ các đoàn tham quan không quá 20 người/đoàn. Đồng thời, đảm bảo khoảng cách, thực hiện đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch. Thực hiện các biện pháp khử khuẩn định kỳ theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Có bảng nội quy hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

Người hướng dẫn, thuyết minh tham quan đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa Covid-19 thời gian đủ 14 ngày trở lên, hoặc người đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng, có giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 theo quy định của Sở Y tế.

Rạp phim, lễ hội được hoạt động trở lại, phải đáp ứng những yêu cầu gì? 3

Tại các bảo tàng, di tích, người thuyết minh tham quan đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine ngừa Covid-19

Đối với địa bàn có dịch cấp độ 3, chỉ đón tiếp, phục vụ các đoàn tham quan không quá 10 người/đoàn. Đồng thời, các yêu cầu tương tự địa bàn có dịch cấp độ 2.

Riêng đối với những địa bàn có dịch cấp độ 4, vẫn dừng tổ chức tất cả các hoạt động trên.

Hiểu Đồng