Rõ ràng trách nhiệm, quyền lợi nhà đầu tư xã hội hóa đường sắt

06/02/2015 07:37

Đây là ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông tại buổi tổng kết Cục Đường sắt VN chiều 5/2.

rõ ràng trách nhiệm, quyền lợi nhà đầu tư xã hội hóa đường sắt
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Thứ trưởng yêu cầu Cục Đường sắt VN tiếp tục làm tốt hơn vai trò quản lý nhà nước trong lĩnh vực đường sắt. Cần hoàn thành tiêu chuẩn, quy chuẩn đường sắt; Tiếp tục đẩy mạnh nội dung đề án đổi mới toàn diện Cục đường sắt; Quản lý nhà nước phải đảm bảo công bằng cho mọi doanh nghiệp tham gia vào lĩnh vực này đồng thời phải giữ vững an toàn đường sắt.

Thứ trưởng yêu cầu sớm đưa ra danh mục dự án xã hội hóa đầu tư, phải làm rõ được quyền lợi và trách nhiệm của nhà đầu tư. Một nội dung quan trong khác là tiếp tục rà soát, kiến nghị sửa Luật Đường sắt; tập trung hoàn thiện các nghị định, thông tư, quy chuẩn tiêu chuẩn đường sắt cho phù hợp tình hình mới.

rõ ràng trách nhiệm, quyền lợi nhà đầu tư xã hội hóa đường sắt
Cục Đường sắt VN kiến nghị xử lý xe quá khổ đi qua đường ngang gây mất ATGT

Theo báo cáo của Cục Đường sắt VN, trong năm 2014, Cục đã hoàn thành kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án khác. Các văn bản có tính khả thi cao, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý được Bộ GTVT đánh giá là 1 trong 3 đơn vị xuất sắc về mức độ ứng dụng công nghệ thông tin...

Đầu tháng 1/2015, Cục đã gửi Tờ trình lần 3 điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển ngành GTVT đến năm 2020, tầm nhìn 2030 lên Bộ GTVT. Hiện Bộ GTVT đang thẩm định để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Về quy hoạch chi tiết hiện đại hóa đường sắt Bắc Nam, theo chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông, Cục đã yêu cầu Tổng công ty Đường sắt Việt Nam và Tư vấn TRICC tiếp thu ý kiến góp ý để hoàn thiện Quy hoạch.

Năm 2015, Cục Đường sắt Việt Nam kiến nghị Bộ GTVT sớm ban hành Thông tư quy định về trang phục, cờ hiệu, cấp hiệu, phù hiệu cho lực lượng công chức thanh tra làm nhiệm vụ thanh tra ATGT đường sắt. Kiến nghị Ủy ban ATGT Quốc gia đôn đốc Ban ATGT các tỉnh có đường sắt chạy qua tích cực vào cuộc đảm bảo ATGT, xem xét bổ sung nguồn kinh phí tuyên truyền ATGT.

Để giảm các vụ TNGT liên quan tới đường sắt, Cục đề nghị Bộ GTVT kiến nghị Bộ Công an chỉ đạo lực lượng CSGT các địa phương xử lý mạnh các phương tiện quá khổ, quá tải né trạm cân, trạm thu phí đường bộ và đi tắt qua đường sắt.

Thiện Anh