Rối mắt với loạt biển báo giao thông đánh đố người đi đường

20:32, 11/05/2021

Tại địa bàn TP.HCM, có hàng loạt biển báo giao thông được bố trí vô lí, khuất tầm nhìn với chữ nhỏ chi chít, đánh đố người đi đường.

Trên địa bàn TP.HCM, không khó để bắt gặp hàng chục biển báo giao thông được đặt sát nhau, bố trí một cách “vô lí”, đánh đố người đi đường.

Thúy Vy